Riječ Božja

1120 of 306 items

Plodnost božanskog života ( razmišljanje uz 5. vazmenu nedjelju B)

by stefanija

Središnja poruka i tema današnjeg evanđeoskog odlomka (Iv 15,1-8) je plodnost, to jest rodnost, jer smo čuli da Isus svojim apostolima govori da trebaju biti kao trs koji daje mnogo roda, u protivnom ga Otac nebeski reže i baca u oganj. Držim, rečeno jezikom koji nam govori Evanđelje, kako je neosporna činjenica da svaki čovjek teži k […]

Dati život za ovce (razmišljanje uz 4. vazmenu nedjelju god B)

by stefanija

»Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje, kao […]

Biti otvorene pameti (razmišljanje uz 3. vazmenu nedjelj god B)

by stefanija

Nato oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: »Mir vama!« Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! […]

Svetkovina Blagovijesti ili Navještenja Gospodinova

by stefanija

U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: “Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!” Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. […]

Bijela nedjelja! Znamo li vjernički uskrsovati? ( 2. Vazmena nedjelja god B )

by stefanija

U evanđelju ( Iv 20, 19 -31 ) dorečeno je  evan­đelje samoga Uskrsa. Isus je cijeli uskrsni dan ostavio učenike u iščekivanju. Vijesti su raznorodne, a krajnje uzbudljive stizale su u zajednicu, od straha dobro za­ključanu. Odjednom, evo temeljnog uskrsnog iskustva. Na posve neočekivan način Krist se nađe među njima. Prva mu je riječ: „Mir vama!“ Tako i nakon […]

Nedjelja Muke Gospodnje: Cvjetnica – obnovmo svoja temeljna opredjeljenja za Isusa

by stefanija

Stojimo pred tajnom križa, muke i smrti Isusove. To je najprije tajna ljudske nezahvalnosti, ljudske nepravde i zavisti, tajna grijeha čovjeka i čovječanstva, tajna zla. Isusa su izdali, osudili i ubili ljudi. Oko njega je masa puna mržnje, njegovi prijatelji i učenici u strahu su preplašeni i skriveni. Naizgled, Isus je bespomoćan pred tolikom silom […]

Proslaviti se sa Sinom Čovječjim (razmišljanje uz 5. korizmenu nedj god B)

by stefanija

A među onima koji su se došli klanjati na Blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, […]

Trgovati (s) Bogom (razmišljanje uz 3. korizmenu nedjelju god B)

by stefanija

U današnjem evanđeoskom odlomku iz Ivanova evanđelja (Iv 2, 13-25) u središtu pozornosti je Isusova reakcija na sve što se događalo u Hramu Božjemu u Jeruzalemu u kojem se on jednom zgodom zatekao. Hram je bio podignut da bi bio mjesto Božje prisutnosti, što je za pobožnoga Izraelca trebalo značiti da je mjesto dubokoga klanjanja […]