Riječ Božja

110 of 253 items

Sije li Sijač još uvijek? (razmišljanje uz 15. nedjelju kroz godinu A)

by stefanija

U svome duhovnom životu smo statični, spori i besplodni, premda nitko od nas o sebi to pak ne misli. Svi mi, naime, o sebi imamo najbolje mišljenje kao o izuzetnoj osobi i izuzetnom vjerniku. I tu nastaje najveći problem, to jest pojavljuje se najveća kočnica za vlastiti duhovni razvoj i pomak. Držimo se dobrima, pa […]

Krotka sam i ponizna srca (razmišljanje uz 14. nedj kroz god A)

by stefanija

U ono vrijeme reče Isus: “Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.” “Dođite […]

Primati i davati Isusa (razmišljanje uz 13. nedjelju kroz godinu A)

by stefanija

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi […]

Vrijeme Mladih misa – vrijeme misija (11. nedjelja kroz godinu A)

by stefanija

U ono vrijeme: Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: „Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.“ Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone […]

Svetkovina Duhova ili rođendan žive Crkve

by stefanija

Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: „Mir vama!” To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: „Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja […]

Crkva moliteljica (7. vazmena nedjelja god A)

by stefanija

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i progovori: „Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – […]

Isusovo uzašašće je naše uzdignuće

by stefanija

Jesu li učenici bili tužni u trenutku Isusova uzašašća? Čisto ljudski gledajući, pretpostavljamo da jesu. Tri godine koje su proveli s Isusom u radostima i problemima zajednice, svakako su utisnule u njih nit zajedništva. Iako je možda krivicom učenika pukla na mali trenutak ta nit, ostali su povezani u snazi Duha Svetoga. Iskustvo trpljenja je postalo […]

“Neću vas ostaviti kao siročad” (6. Vazmena nedj. god A

by stefanija

Isus reče: “Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao […]

Kršćani – ljudi nade ( razmišljane uz 5. vazmenu nedj A)

by stefanija

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem pripraviti vam mjesto’? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete […]

Isus Krist – Pastir i Hrana (4. vazmena nedjelja A)

by stefanija

U ono vrijeme: Reče Isus: „Zaista, zaista, kažem vam: tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik. A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi. A kad sve svoje izvede, pred […]