Riječ Božja

110 of 294 items

Dati život za ovce (razmišljanje uz 4. vazmenu nedjelju god B)

by stefanija

»Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje, kao […]

Biti otvorene pameti (razmišljanje uz 3. vazmenu nedjelj god B)

by stefanija

Nato oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: »Mir vama!« Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! […]

Svetkovina Blagovijesti ili Navještenja Gospodinova

by stefanija

U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: “Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!” Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. […]

Bijela nedjelja! Znamo li vjernički uskrsovati? ( 2. Vazmena nedjelja god B )

by stefanija

U evanđelju ( Iv 20, 19 -31 ) dorečeno je  evan­đelje samoga Uskrsa. Isus je cijeli uskrsni dan ostavio učenike u iščekivanju. Vijesti su raznorodne, a krajnje uzbudljive stizale su u zajednicu, od straha dobro za­ključanu. Odjednom, evo temeljnog uskrsnog iskustva. Na posve neočekivan način Krist se nađe među njima. Prva mu je riječ: „Mir vama!“ Tako i nakon […]

Nedjelja Muke Gospodnje: Cvjetnica – obnovmo svoja temeljna opredjeljenja za Isusa

by stefanija

Stojimo pred tajnom križa, muke i smrti Isusove. To je najprije tajna ljudske nezahvalnosti, ljudske nepravde i zavisti, tajna grijeha čovjeka i čovječanstva, tajna zla. Isusa su izdali, osudili i ubili ljudi. Oko njega je masa puna mržnje, njegovi prijatelji i učenici u strahu su preplašeni i skriveni. Naizgled, Isus je bespomoćan pred tolikom silom […]

Proslaviti se sa Sinom Čovječjim (razmišljanje uz 5. korizmenu nedj god B)

by stefanija

A među onima koji su se došli klanjati na Blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, […]

Trgovati (s) Bogom (razmišljanje uz 3. korizmenu nedjelju god B)

by stefanija

U današnjem evanđeoskom odlomku iz Ivanova evanđelja (Iv 2, 13-25) u središtu pozornosti je Isusova reakcija na sve što se događalo u Hramu Božjemu u Jeruzalemu u kojem se on jednom zgodom zatekao. Hram je bio podignut da bi bio mjesto Božje prisutnosti, što je za pobožnoga Izraelca trebalo značiti da je mjesto dubokoga klanjanja […]

S uskrsnom vjerom nositi križ za Isusom (2. korizmena nedjelja B)

by stefanija

U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom. A […]

Obnova izgubljenog raja (razmišljanje uz 1. korizmenu nedjelju god B)

by stefanija

U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!“ ( Mk 1, 12-15 ) Korizma […]