Blog

110 of 1129 items

Razmišljanje uz svetkovinu Rođenja sv. Ivana Krstitelja

by stefanija

Elizabeti se međutim navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome. Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca – Zaharija, no mati se njegova usprotivi: “Nipošto, nego zvat će se Ivan!” Rekoše joj […]

Zasijati sjeme kraljevstva Božjega (razmišljanje uz 11. nedjelju kroz godinu B)

by stefanija

Naš Gospodin Isus je na vrlo jednostavan, premda ponekad i neobičan način, naviještao dolazak kraljevstva Božjega na zemlji. Takva je i današnja prispodoba o kraljevstvu Božjemu kao sjemenu koje je bačenu u zemlju ili pak gorušičinom zrnu koje je maleno i neprimjetno, ali iz njega niče potom veliko stablo (Mk 4, 26-34). Isus je imao […]

Svetac svega svijeta – Sv. Antun Padovanski osvajač duša i srdaca

by stefanija

Sveci su znali čitavim svojim bićem sjediniti svoju volju s posebnim Božjim planom u svijetu… Jer su otkrili da je Isus na ovozemaljskom putu “ruka koju Otac pruža grješnicima”,  norma njihova ponašanja i pravilo života bila je samo jedna stvar: živjeti Evanđelje. Da ne bismo postali (ostali) “osobe bez srca”, da bismo imali život u […]

Bezgrešno Srce Blažene Djevice Marije

by stefanija

Bezgrešno Srce Marijino je simbol Marijinih kreposti, vrlina, moralne čistoće, ljubavi prema Bogu i majčinske ljubavi prema čovjeku. Blagdan Bezgrešnog Srca Marijina slavi se dan nakon blagdana Presvetog Srca Isusova. Srce Marijino spominje se u Svetom pismu na više mjesta, neposredno ili posredno, na pr. kada je starac Šimun prorokovao, kako će Marijino Srce probosti […]

Hula na Duha Svetoga (razmišljanje uz 10. nedjelju kroz godinu B)

by stefanija

U današnjem evanđeoskom odlomku (Mk 3, 20-35) čuli smo Isusove vrlo zagonetne, ali i oštre riječi kojima upozorava da se neće ljudima oprostiti ukoliko pohule na Duha Svetoga: Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskim, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac […]

Presveto Srce Isusovo: BLAGDAN SRCA

by stefanija

U ono vrijeme reče Isus: „Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Oca niti itko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.“ „Dođite […]

Većom čovječnošću svetkujmo “DAN GOSPODNJI” (9. nedjelja kroz godinu B)

by stefanija

Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše: „Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?“ Isus im odgovori: „Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u dom Božji i pojede […]

LJUBAV ZOVE

by stefanija

Svi ljudi koje sam u životu susrela u dubini duše kriju žeđ za ljubavlju i potrebu za svjetlom i mirom… Odreda, svi zapravo “gladujemo” za Bogom… Gledajući unazad, uviđam svu prijevaru koju mi je nudio moderni, materijalistički svijet i pretjerani aktivizam, koji su u meni izazivali razočaranost i depresiju, pri čemu sam se udaljavala od […]

Zvijezde se vide samo noću!

by stefanija

Svi smo mi sinovi i kćeri svoje epohe koja živi stanovitu profanizaciju Radosti u našoj civilizaciji. Pojam Radosti svima lako “sklizne” prema pojmu neke vrste ugode, ali tko kaže Radost ne kaže ugoda. Radost nije ugoda, nije ni izostanak napora, nije ni bogatstvo ni uspjeh, a nije ni odsustvo problema. Radost je mnogo dublja stvar, […]

Tijelovo – blagdan radosti

by stefanija

Blagdan koji nazivamo Tijelovo svetkovina je Presvetog Tijela i Krvi Kristove. Slavi se u četvrtak po blagdanu Presvetog Trojstva. Slavlje Tijelova je veliki javni bogoštovni čin kojim se časti euharistija, sakrament u kojem je Gospodin prisutan i izvan slavlja, da bi bio uvijek s nama, svakoga sata i svakoga dana… Čudesni dar Kruha Ivan Pavao […]