Blog

110 of 1101 items

Što je potrebno da bi netko izabrao duhovno zvanje?

by stefanija

Svećeničko i redovničko zvanje posebna je milost Božja. Božji dar kojim Bog nekoga poziva da čitav svoj život posveti Njemu i braći ljudima. Bog svoj poziv pojedinoj duši priopćuje na različite načine i daje za to potrebne darove. Lijepo je to, dobro, korisno i hvale vrijedno kad netko postane liječnikom i bori se čitava života protiv […]

Dati život za ovce (razmišljanje uz 4. vazmenu nedjelju god B)

by stefanija

»Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje, kao […]

Što možemo naučiti od Marije i njezine vjere

by stefanija

Što možemo naučiti od Marije i njezine vjere? Sigurno mnogo toga. Ponajprije da je vjera Božji dar koji je potrebno čuvati, hraniti duhovnom hranom i iz dana u dan oplemenjivati. Onaj tko ne čuva svoju vjeru nego je dovodi u opasnost lošim sadržajima u svojem životu, grijesima, raznoraznim moralnim nečistoćama, razvratnošću, neprestano dovodeći u sumnju […]

Znakovi vremena: ŠTO SE TO NAMA DANAS DOGAĐA

by stefanija

Sjetimo se: nacizam je bio prva zvijer prošlog stoljeća o kojoj govori Apokalipsa. Ta je zvijer ubila stotine milijuna ljudi. Druga je zvijer bila komunizam. Ona je također milijune ljudi poubijala. Te su zvijeri bile ranjene, pa smo mislili da su pobijeđene. Međutim, događa se to što kaže Apokalipsa: zarasla je rana toj zvijeri i […]

Biti otvorene pameti (razmišljanje uz 3. vazmenu nedjelj god B)

by stefanija

Nato oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: »Mir vama!« Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! […]

Svetkovina Božjeg milosrđa

by stefanija

‘Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, za baštinu neraspadljivu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas.’ (1 Pt 1,3-9) Kao apostolima na dan uskrsnuća, tako se  22. veljače 1931. godine Božansko milosrđe – na osobit način očitovalo redovnici […]

Svetkovina Blagovijesti ili Navještenja Gospodinova

by stefanija

U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: “Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!” Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. […]

Bijela nedjelja! Znamo li vjernički uskrsovati? ( 2. Vazmena nedjelja god B )

by stefanija

U evanđelju ( Iv 20, 19 -31 ) dorečeno je  evan­đelje samoga Uskrsa. Isus je cijeli uskrsni dan ostavio učenike u iščekivanju. Vijesti su raznorodne, a krajnje uzbudljive stizale su u zajednicu, od straha dobro za­ključanu. Odjednom, evo temeljnog uskrsnog iskustva. Na posve neočekivan način Krist se nađe među njima. Prva mu je riječ: „Mir vama!“ Tako i nakon […]

Isus, nepoznati suputnik

by stefanija

Danas susrećemo dvojicu učenika na putu u selo Emaus. Oni doduše znaju kamo su se uputili, ali im je u srcu i duši vladala potpuna zbrka i dezorijentiranost poslije događaja Velikog petka u Jeruzalemu. Nigdje nisu sigurni vjerojatno bježe, zabrinuti za svoje živote. Kaže nam evanđelje da «bijahu snuždeni»! Kleofa i njegov prijatelj okrenuli su […]