Postovi za datum: lipanj 2018

9 Items

Neprijateljica smrt (13. nedjelja kroz godinu B)

by stefanija

U ono vrijeme: Kad se Isus lađom ponovno prebacio prijeko, zgrnu se k njemu silan svijet. Stajao je uz more. I dođe, gle, jedan od nadstojnika sinagoge, imenom Jair. Ugledavši ga, padne mu pred noge pa ga usrdno moljaše: „Kćerkica mi je na umoru! Dođi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u životu!“ […]

U našoj župi Duhovne vježbe u tišini i postu

by stefanija

Bez povlačenja u osamu na molitvu, nema duhovnog napretka. Ako želimo napredovati u duhovnom životu, prvo se trebamo povući u osamu. “Povlačenje u osamu” je vrijeme koje posvećujemo Bogu, u razmjernoj tišini i samoći, u molitvi i razmišljanju o Božjoj volji. Danas ljudi ne znaju otići u osamu, gdje mogu sresti sebe u nutrini svoje duše, […]

Razmišljanje uz svetkovinu Rođenja sv. Ivana Krstitelja

by stefanija

Elizabeti se međutim navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome. Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca – Zaharija, no mati se njegova usprotivi: “Nipošto, nego zvat će se Ivan!” Rekoše joj […]

Zasijati sjeme kraljevstva Božjega (razmišljanje uz 11. nedjelju kroz godinu B)

by stefanija

Naš Gospodin Isus je na vrlo jednostavan, premda ponekad i neobičan način, naviještao dolazak kraljevstva Božjega na zemlji. Takva je i današnja prispodoba o kraljevstvu Božjemu kao sjemenu koje je bačenu u zemlju ili pak gorušičinom zrnu koje je maleno i neprimjetno, ali iz njega niče potom veliko stablo (Mk 4, 26-34). Isus je imao […]

Svetac svega svijeta – Sv. Antun Padovanski osvajač duša i srdaca

by stefanija

Sveci su znali čitavim svojim bićem sjediniti svoju volju s posebnim Božjim planom u svijetu… Jer su otkrili da je Isus na ovozemaljskom putu “ruka koju Otac pruža grješnicima”,  norma njihova ponašanja i pravilo života bila je samo jedna stvar: živjeti Evanđelje. Da ne bismo postali (ostali) “osobe bez srca”, da bismo imali život u […]

Bezgrešno Srce Blažene Djevice Marije

by stefanija

Bezgrešno Srce Marijino je simbol Marijinih kreposti, vrlina, moralne čistoće, ljubavi prema Bogu i majčinske ljubavi prema čovjeku. Blagdan Bezgrešnog Srca Marijina slavi se dan nakon blagdana Presvetog Srca Isusova. Srce Marijino spominje se u Svetom pismu na više mjesta, neposredno ili posredno, na pr. kada je starac Šimun prorokovao, kako će Marijino Srce probosti […]

Hula na Duha Svetoga (razmišljanje uz 10. nedjelju kroz godinu B)

by stefanija

U današnjem evanđeoskom odlomku (Mk 3, 20-35) čuli smo Isusove vrlo zagonetne, ali i oštre riječi kojima upozorava da se neće ljudima oprostiti ukoliko pohule na Duha Svetoga: Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskim, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac […]

Presveto Srce Isusovo: BLAGDAN SRCA

by stefanija

U ono vrijeme reče Isus: „Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Oca niti itko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.“ „Dođite […]

Većom čovječnošću svetkujmo “DAN GOSPODNJI” (9. nedjelja kroz godinu B)

by stefanija

Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše: „Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?“ Isus im odgovori: „Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u dom Božji i pojede […]