U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: „Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca – Duh istine koji od Oca izlazi – on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom. Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.“ (Iv 15, 26-27; 16, 12-15)

Uvoditelj  u „svu istinu“

 Ove godine sveta nam liturgija nudi dva vrlo jaka Ivanova odlomka iz oproštajne Isusove besjede. Nakon Svete večere Isus naviješta učenicima svoj vrhunski uskrsni dar: Duha Svetoga. Najprije spome­nimo njegovo ime. On je Parakletos što znači Advokat, Branitelj ili – osobito po Vulgatinu Consolator – Tješitelj.

On je također najeminentniji Isusov Svjedok koji i od Isusovih učenika stvara osvjedočene svjedoke. Taj je Duh Sveti zajedničko „dobro“ Oca i Sina. On je njihov Duh. On je vrhunski dar Oca (Iv 14,16) i Sina (Iv 15,26) nama do te mjere da će se u nama nastaniti (Iv 14,17). Taj je Duh po Isusu – u oba današnja odlomka – nadasve Duh istine. Istina o Bogu i čovjeku, istina o Isusu kao Sinu Božjemu i Spasitelju svijeta – na kraju krajeva, sva i svaka istina, istina svake zbiljno­sti – najtješnje se povezuje s Duhom Svetim. Vrlo je važan ovaj izričaj: „On će vas upućivati u svu istinu.“ U grčkom stoji vrlo slikovit glagol hodegesei – putem će vas voditi. Hrvatski prevodilac se mora pitati kojim glagolom da prevede taj grčki izraz, trajnim ili svrše­nim. No ako uzmemo u obzir cjelokupnu istinu Crkve, Duh Sveti je obećan ne samo apostolima, nego i njiho­vim nastavljačima i nasljednicima, obećan je i darovan cijeloj Crkvi i svima vjernicima sve do svršetka svije­ta.

Crkva napreduje u spoznaji Božje objave, često iza­zvana i novim problemima ljudi i svijeta. Oči­to, iz sklopa Ivanova evanđelja, ta „istina“ nije samo skup intelektualnih spoznaja nego, možemo reći filozof­skim jezikom, skup vrednota. 

Duh Sveti nam daje ne samo spoznati nego i ljubiti te pronaći načina da to spoznato i voljeno provedemo u život, u puninu svoga bogoljublja i bratoljublja. No nije riječ samo o „istina­ma“. Možda bismo najbolje preveli riječ istina sa zbilja. Duh Sveti ostvaruje najintimnije zajedništvo između nas i vrhunske zbilje, a to je Bog, to su Sveta Trojica. To je konačno – „sva istina.“

Duh Sveti nam daje zaživjeti – po ljubavi koju on razlijeva u srcima našim (usp. Rim 5,5) – u nutarnjem životu Oca i Sina i Duha Sve­toga. To treba da se odrazi i u našem unutar crkvenom životu i u svim suodnosima Crkve i svijeta. AMEN! 

fra  Bonaventura Duda