Krist Isus prisutan je u Crkvi na više načina… ali je ponajvećma prisutan pod euharistijskim prilikama (KKC 1373), i to na jedinstven način, na koji uzdiže Euharistiju iznad svih sakramenata i čini je vrhuncem duhovnog života i ciljem kojemu teže svi sakramenti. U ovom presvetom Sakramentu sadržani su istinski, stvarno i bitno (supstancijalno) Tijelo i Krv našega Gospodina Isusa Krista, s dušom i božanstvom, i prema tome, čitav Krist, Bog i čovjek (usp. KKC 1374).

U Euharistiji, Isus Krist trajno nam daje svoje žrtvovano Tijelo za hranu i svoju prolivenu Krv za piće. I trajno ostaje s nama. Blaguje Ga tko Ga ljubi. Pije Ga tko čuva svetu ljubav.

U Euharistiji, zadnju riječ ima – ljubav. To se jednostavno vjeruje, nemajući pri tome ništa drugo nego Duha Svetoga u srcu. Tematske ključne riječi nove evangelizacije, kroz mnoge duhovne obnove – na temu Živi Bog – Euharistija, upravo su zato da narod Božji iznova doživi Euharistiju i da se susretne sa živim Bogom, upravo u Euharistiji.

U Euharistiji, najizvrsnijem daru, daru bez cijene, Isus, svakog dana dolazi od Oca i silazi na oltar, po rukama svećenika. Svećenik, službenik otajstva Presvete Euharistije – o, kolike li tajne! – od materije koju je stvorio Stvo­ritelj stvara Stvoritelja, snagom Kristovih Riječi i djelovanja Duha Svetoga, Bogu daje euharistijsku egzistenciju, novi način da egzistira ne samo kao ‘Bog među nama’, nego i ‘Bog u nama’.

Stoga je Euharistija tijelo svijeta, obitelji i svakog čovjeka… Znamo koliko danas mamo  slomljenih obitelji: razvodi, nevjernost, smrtna pandemija /AIDS/, toksikomanija, istospolni brakovi, međunarodno tržište seksa, pornografija, nasilno zadiranje u život… Sve to je ranjavanje obitelji, a samim tim ranjeno je Tijelo Kristovo. Svjedoci smo velikog otuđenja katolika od Crkve, crkve su praznije, bolnice punije, postoji dječja prostitucija, droga… sve što čovjeka razara. Tada jedino Bog može pomoći. Vratimo Euharistiju u obitelj! Jer su napadi na obitelj strahoviti, treba joj prisutnost Prečiste, ljubav i snaga Duha Svetoga, kako bi obitelj mogla biti u poslanju ljubavi i života.

Euharistija je, isto tako i tijelo našeg, mog vlastitog tijela. Seksualnost, umjesto da daje život, počinje davati smrt, umjesto da bude put života i ljubavi, postaje put trpljenja – što je strašno preokretanje Božjeg plana. Jer je ‘zemlja ljubavi’ toliko napadnuta, potrebno je vratiti ljepotu ljubavi i seksualnosti, sve do mučeništva; potrebno je čistiti svoje oči od sve prašine, uranjati ih u svjetlo blagujući (Sv. Pričest) i promatrajući (klanjanje) Tijelo Kristovo. Potrebno je zagledati se u Isusove oči i vidjeti: to je Ljubav! Poslije adoracije, nema više ništa, ništa što bi još moglo biti darovano (P. Lippert).

Ako smo preduboko ranjeni negativnim iskustvima, ili se osjećamo kao zarobljenici mučne prošlosti na seksualnom području ili neke duboko ukorijenjene navike, ako smo izmučeni u dubini nastranim sklonostima i ne usudimo se o njima s nikim popričati – očekujmo sve od ljubavi Isusove! Nevinost Božja, svetost Kristova, ljubav Duha Svetoga trebaju postati u nama izvor naše čistoće. Uz Ispovijed kao Sakrament ‘krštenja u suzama’, daleko najbolje sredstvo za duhovni rast i ozdravljenje jest Euharistija kao Sakrament ljubavi. Iskustvo nam govori da smo tako krhki da neprestano moramo primati uskrslo Božje Tijelo kako bismo izdržali u čistoći. Očekujmo zato sve od Euharistije. Kad odlaziš od Svetog stola, ti si kao vatreni lav, ojačan i strašan za Sotonu, kaže sv. Ivan Zlatousti.

Podsjetimo se svi zajedno da u svetoj Pričesti mi primamo i postajemo oganj Duha Svetoga! Vidim cijelu Crkvu u plamenu, kao u vatri!, govorila je sv. Katarina Sijenska. Plamenovi zahvaćaju i svećenika i kalež i hostiju i sve vjernike, svi smo u vatri kada slavimo Euharistiju, ali nismo spaljeni! To je Euharistija! Euharistijska Crkva je Tijelo koje gori vatrom Duha Svetoga!

Krist te zove! Postani snažan, silan kršćanin. Gorjet ćeš novim ognjem. Uživat ćeš mir i voljeti istinu kao nikada dosad. Počet ćeš ljubiti novim načinom. Moći ćeš se odvratiti od svih grijeha i obučen u Silu odozgo davati svjedočanstvo o Kristu. I činit ćeš Božja djela…

Ne boj se, ti si sin u Sinu: kad blaguješ Njegovo Tijelo i piješ Njegovu Krv, ti si On, jer On je za nas Sinom, a mi smo po Njemu Božjom djecom (Augustin). Predaj taj Oganj dalje! Snagom Riječi Božje i Duha Svetoga možeš promijeniti samoga sebe, svaku osobu, čitav svijet!

fra Ante