U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija.

Anđeo uđe k njoj i reče: “Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!”

Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav.

No, anđeo joj reče: “Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.”

Nato će Marija anđelu: “Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?” Anđeo joj odgovori: “Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!” Nato Marija reče: “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!” I anđeo otiđe od nje. (Lk 1,26-38)

U središtu Adventa stoji poruka: Bog dolazi! On dolazi svakog trenutka povijesti, čovjeka pojedinca i pojedine zajednice. I mi danas trebamo paziti da nas nađe otvorene te nas uvede u svoje otajstvo, svoj misterij (Božji naum spasenja): da naš mali ljudski život bude uvučen u Božansko događanje. Ideal takve otvorenosti Bogu i suradnje s Bogom jest Marija. Ona izlazi pred nas u svakoj nedjelji Adventa. Doživimo svoj Advent kao Marija!

Hoće li se dogoditi ovogodišnji advent? Treba paziti da nas nađe otvorene te nas uvede u svoj misterij: da naš mali ljudski život bude uvučen u božansko događanje. Ideal takve otvorenosti Bogu i suradnje s Bogom jest Marija. Ona izlazi pred nas u 4. nedjelji svakoga adventa. Zaživimo svoj advent kao Marija.

Naš ustrajni „DA“ Bogu i ljudima

Evanđelje Blagovijesti-Navještenja Mariji može se čitati u stotinu preljeva. Ono naznačuje najkraću paradigmu-uzorak povijesti spasenja. Bog svakoga čovjeka poziva i očekuje njegov odaziv. Življena vjera uvijek je zvanje, a to znači poziv Božji i odaziv čovjekov. I to u stalnom izazovu i porastu. Kada se čovjek uključi založenom vjerom u Božji poziv, nastaje novi svijet. Marija je najsavršeniji primjer i uzor osluha i posluha Bogu. Ona je pružila Bogu najsavršeniju suradnju da po Njoj siđe u povijest Spasitelj svijeta i povijesti, spasitelj svakoga čovjeka i svake ljudske zajednice, cijele Crkve i čovječanstva. 

No Krist Isus ne može biti Spasitelj onima koji ga ne prime, koji mu se ne odazovu. A poziv Božji upućen je svakomu od nas, u najneposrednije okolišu njegova života i izabranoga životnoga stanja i zanimanja. Čovjek postaje suradnik Božji, suradnik Kristov – i za se i za druge – kao otac obitelji, kao svećenik, kao Bogu posve darovani mladić i djevojka, kao radnik u tvornici, direktor poduzeća, kao biskup i papa, kao učenjak … Svuda je moguće biti Božji suradnik za novi, Božji svijet. Samo ako umijemo osluhnuti i trajno osluškivati Božje pozive i odgovarati im velikodušnošću svete Djevice. Tada Božja snaga nadilazi sve ljudske granice. Ta Bogu ništa nije nemoguće! Pomolimo se Nazaretskoj Djevici da znamo reći: „Da!“

Djevice! Svojim „Evo me!“, svojim „Da!“ ti si promijenila lice svijeta. Pomozi nam svima u pravi trenutak reći svoj „Da!“ 

Ti znadeš uz koju se cijenu kupuje i čuva ta riječ „Da!“.

Isprosi nam da ne izmičemo onomu što Bog od nas zahtjeva.

Nauči nas reći svoj „Da!“ kao što si ga rekla ti: u poniznosti, čistoći, jednostavnosti i predanju volji Očevoj. 

Pomozi nam kroza sav život: pošto smo jednom rekli odlučni svoj „Da!“, da svi daljnji naši „Da!“ budu samo sredstvo da još savršenije prionemo uz Božju volju – za spasenje naše i spasenje svega svijeta. AMEN!

fra B. Duda