Nakon proslave svetkovine Marijina Bezgrešnog začeća, ulazimo u dojmljivo ozračje bliže priprave za blagdan Božića… Stoga je upravo providonosno da je poput kakvih ulaznih vratiju Božića – blagdan One koja je Majka Isusova, i koja nas bolje od bilo koga drugoga može voditi prema poznavanju, ljubljenju i štovanju Sina Božjega koji je postao čovjekom.

U današnjem potrošačkom društvu, ovo razdoblje nažalost trpi neku vrstu komercijalnoga “onečišćenja”, koje bi moglo izmijeniti njegov istinski duh, obilježen sabranošću, trezvenošću i nutarnjom radošću.

Dozvolimo Mariji kroz nadolazeće dane da nas prati; neka nas njezini osjećaji pokreću, kako bismo se u iskrenosti srca i otvorenosti duha pripremili, te u betlehemskome Djetešcu prepoznamo Sina Božjega koji je došao na zemlju radi našega otkupljenja.

Zaputimo se skupa s Njom u molitvi i prihvatimo ponovni poziv, što nam ga Riječ Božja u došašću upućuje, da zauzmemo stav iščekivanja, budnoga i radosnoga iščekivanja, jer Gospodin neće okasniti: On dolazi osloboditi svoj narod od grijeha. U tolikim se obiteljima, u skladu s lijepom i jakom tradicijom, neposredno nakon blagdana Bezgrešne počinje s uređivanjem jaslica, gotovo kao da se zajedno s Marijom želi ponovno proživjeti one dane ispunjene strepnjom, što su prethodili rođenju Isusovu.

Uređenje jaslica u svome domu može se pokazati jednostavnim, ali učinkovitim načinom predstavljanja i prenošenja vjere svojoj djeci. Jaslice nam pomažu pri promišljanju otajstva ljubavi Boga, koji se objavio u siromaštvu i jednostavnosti betlehemske spilje.

Sveti Franjo Asiški toliko je bio obuzet otajstvom Utjelovljenja, da ga je u Grecciu htio ponovno predstaviti u živim jaslicama, postavši tako začetnikom duge narodne tradicije što i do danas čuva svoju evangelizatorsku vrijednost.

Jaslice nam, doista, mogu pomoći da shvatimo tajnu pravoga Božića, jer govore o poniznosti i o milosrdnoj dobroti Krista, koji “premda bogat, posta siromašan” (2 Kor 8,9) za nas.

Njegovo siromaštvo obogaćuje onoga koji to siromaštvo prihvaća, a Božić donosi radost i mir onima koji, poput pastira u Betlehemu, prihvaćaju anđelove riječi: “Evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama” (Lk 2,12).

Ovo ostaje znakom i za nas, muškarce i žene trećega tisućljeća. Nema drugačijeg Božića. Neka nam pomogne Marija da uđemo u pravi duh Božića.

Pripremo: fra Ante