Crkva 26. srpnja slavi spomendan sv. Joakima i Ane, roditelja Blažene Djevice Marije. U našem je narodu posebno raširena pobožnost prema svetoj Ani, pa tako postoje različite molitve toj svetici, koje mnogi svakodnevno mole, a napose u vrijeme prije blagdana i na sam dan. Svetoj se Ani u zagovor utječu žene željne poroda, trudnice i majke općenito.

Sv. Joakim i Ana ne spominju se u Svetom pismu, ali ih zato susrećemo u apokrifnom spisu iz 2. st. pod naslovom Protoevanđelje sv. Jakova.

Prema tom apokrifnom spisu, Joakim i Ana nisu mogli imati djece pa su molili Boga da im udijeli taj dar. Joakim je kao bogat čovjek svoje prihode dijelio na dva dijela. Jedan dio je davao narodu, a drugi dio je prikazivao Gospodinu kao žrtvu. Joakim se tijekom 40 dana povukao u pustinju da posti i moli ne bi li mu se Gospodin smilovao i dao potomka. Isto je kod kuće činila i njegova žena Ana.

Ana je u poodmakloj dobi rodila djevojčicu – Mariju. Svetoj se Ani u zagovor utječu žene željne poroda, trudnice i porodilje i majke općenito. U Njemačkoj su sv. Anu štovali rudari, rezbari drva i ebanovine i zlatari. Anu se zaziva i moli za dobru smrt. Na papinskome dvoru sv. Anu su osobito štovali konjušari pa su na njezin blagdan priređivali svečanu procesiju. Svjedok je toga kulta crkva sv. Ane u Vatikanu podignuta 1505. godine. 

Slavna majko Bogorodičina, koja si mnoge godine u najvećoj poniznosti podnosila sav prezir i poruge, jer te smatraše neplodnom i zabačenom od Boga, no Bog te napokon utješi neizmjerno više davši ti za kćer Majku Božju. Ti si se velikodušnom pokazala i onda kada si se rastajala sa svojom najmilijom kćeri prikazujući je u hramu. Tebi se dakle preporučujem, o velika svetice, da mi od Boga isprosiš milost strpljivosti u svim tugama, progonstvima i napadajima, koji mogu snaći svakog čovjeka za ovoga života pokore, a napose onoga koji neće da izgubi nagrade, kojom Bog ražalošćene nagrađuje u raju.

Moli za nas, sv. Ano! Sv. Ano, majko Djevice premudre, isprosi mi od vječne mudrosti dar mudrosti, taj veliki dar Duha Svetog a. Pošalji mudrost, koja stoji uz prijestolje Božje, k meni, da bude uza me i da sa mnom djeluje u svako doba, da svagda znam što imam činiti i što propustiti i da me vodi kod vršenja mojih dužnosti. Od sebe ne znam ništa i ne vidim pravo. Rasvijetljena božanskim svjetlom neću nikada zalutati.

Pokaži mi, sveta zaštitnice, uvijek pravi put, kojim trebam ići i daj mi sredstva da vazda učinim što je pravo. Daj mi mudrost, koja je potrebna kršćanskoj ženi i kao supruzi i kao majci. Amen.