Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: „Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska – narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.“

ŠimunOtada je Isus počeo propovijedati: „Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!“ Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: „Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!“ Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom.

I donosili su mu sve koji bolovahu od najraz­ličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije. (Mt 4, 12-23)

Ako Isusa učinimo središtem svoga vlastitog života, ne moramo se bojati za vlastite granice. Današnje nas evanđelje poziva da promijenimo logiku: otkrijmo središte i nemajmo straha za granice! Danas smo i mi ovdje. Došli smo privučeni tvojim pozivom, tvojim Duhom, tvojom riječju.Tu smo kod nedjeljnog sastanka privučeni tvojom dobrotom i ljubavlju. I danas očekujemo od tebe, Isuse, da djeluješ u nama i na nama. Očekujemo da liječiš svaku nemoć i svaku bolest u narodu. Hvala Ti Isuse!

Kršćanin je čovjek koji želi i nastoji što dublje i što bolje upoznati Isusa Krista. Dakako, upoznati i ljubiti, ljubiti i nasljedovati. No što bolje upoznaje Krista, bolje upoznaje i samoga sebe i sve oko sebe. Jedan od najvažnijih koncilskih stavaka je ovaj: „Misterij čovjeka postaje jasnim jedino u misteriju Utjelovljene Riječi …. Krist, novi Adam, dok objavljuje Oca i njegovu ljubav, u isto vrijeme otkriva i čovjeka njemu samome i objavljuje uzvišenost čovjekova poziva“. Odatle tolika potreba svakoga kršćanina da stupi u školu Isusove riječi. No Isusova riječ nije samo evanđelje nego cijelo Sveto pismo. Piše u Lukinu evanđelju: „Protumači im – onoj dvojici učenika što u uskrsni dan iđahu u Emaus – što god u svim Pismima ima o njemu“. Krist je ključ za razumjeti Krist. A u Kristu i svaki čovjek, osobito kršćanin. Stoga nam Crkva svake nedjelje prostire bogat „stol Riječi Božje“ u prvom dijelu nedjeljnoga bogoslužja, u tzv. Bogoslužju Riječi. U svjetlu te riječi razumijemo sve više i Krista i sami sebe.

Svaki evanđelist na svoj način prikazuje početak Isusova mesijanskog djelovanja. Matej ga smješta u Galileju i kratko ga zacrtava riječima proroka Izaije koje smo u poznali u 1. čitanju. Nato Matej nadovezuje sažetak Isusove propovijedi. Evo, nastupilo je kraljevstvo nebesko, stoga – poziv na obraćenje. Tako sažima Isusovu propovijed i Marko (1, 15), dakako uz značajne inačice. Obratite se, u grčkom stoji metanoeite, što još jače ističe promjenu mentaliteta, ćudi. Kršćanin je stalno pred izazovom: da sve stvari vrednuje kao Isus. Sve stvari? Samoga sebe, sve oko sebe, ljude i stvari, i samoga Boga treba da promatramo kroz Isusovu riječ, kroz Isusovu osobu. U sebi nosimo otpornika Isusu!

ŠimunnI evo, mladi Mesija novači svoje učenike. Prepoznajemo ga u svojoj vlastitoj povijesti. Jedno dana prošao je i kraj mene. I osjetio sam da me hoće svojim učenikom. Kako napredujem  u njegovo školi? Postoji Muka Gospodina našega Isusa Krista ali ne po Mateju nego – s Matejem, Petrom, Filipom … sa mnom. Teško im je išlo u glavu! I prije je mladi Mesija umro nego ih je uspio preobratiti, promijeniti ćud. To je ostavio kao posao Duhu Svetom, do kraja njihova života. „Da on njegovo djelo dovrši i izvrši svako posvećenje“ (IV. kan). Krist je strpljiv Učitelj. Samo ako sam ja uopće još učenik.

Zapazimo kako je Mateju malo riječi dosta da zapiše događaj. Kako je snažan i neodoljiv morao biti taj pogled Isusov, kako draga Isusova riječ koja je odmah plijenila! Zapazimo u oba poziva po dvije važne riječi. S jedne strane Isusov pogled i Isusova riječ, a sa strane učenika: treba sve ostaviti, i to brže-bolje. AMEN!

fra Bonaventura Duda