Postovi za datum: siječanj 2017

110 of 13 items

Duh Sveti, veliki Tješitelj

by stefanija

Ima kušnji koje nas izravno bacaju u naručaj Božji; kušnji koje satiru čitavo naše biće, naše moći – srce i moždane; kušnji pred kojima smo nemoćni, zbog kojih želimo smrt. Te su kušnje naša stvarnost: smrt naših milih i najdražih; gubitak oca, majke, djece, prijatelja i zaručnika. U tim časovima, čovjek – udaren kušnjom i […]

Bolna blaženstva (razmišljanje uz 4. nedj god A)

by stefanija

Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati: »Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem: oni […]

Kako naći nutarnji mir?

by stefanija

Kako postići unutarnju ravnotežu i mir? To je jedno od najtežih pitanja za čovjeka koji teži višem smislu. Mnoštvo je odgovora, puteva, načina, psiholoških i religijskih doktrina a samo je jedan pravi – onaj koji pokazuje plodove istinske vjere kao sinteze molitve i rada. Postići nutarnji mir je nešto veliko i značajno. Mnogi mudraci i […]

Dopustimo Duhu Svetom da se moli u nama

by stefanija

„Stvori u nama velikodušno i postojano srce da ti možemo vjerno i čista duha služiti “ (zborna molitva). Našim vlastitim snagama mi si ne možemo dati takvo srce. Samo Bog to može učiniti te u molitvi od njega tražimo da nam dade takvo srce kao svoje „stvorenje“… Sveci su postigli svoj cilj. Zahvaljujući molitvi oni […]

Krist me hoće svojim učenikom (razmišljanje uz 3. nedj god A)

by stefanija

Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: „Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska – narod što je […]

Danas započinje Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

by stefanija

Dani od 18. do 25. siječnja u Katoličkoj su crkvi 2017. posvećeni molitvi za jedinstvo svih kršćana. Čitanje Apostolskog pisma pape Franje Evangelii gaudium (Radost evanđelja) nadahnulo je ovogodišnju temu molitve za jedinstvo svih kršćana. pod geslom “Pomirenje – ljubav nas Kristova obuzima (usp. 2 Kor 5,14)” Tekst naglašava da se to pomirenje ne može […]

Crkva je pozvana ljudima pokazivati Isusa

by stefanija

U središtu današnjeg Evanđelja (Iv 1, 29-34) su ove riječi Ivana Krstitelja: “Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!”. Te su riječi praćene pogledom i kretnjom ruke koja pokazuje njega, Isusa. Zamislimo taj prizor. Na obali smo rijeke Jordana. Ivan krsti; okupilo se mnogo ljudi, muškaraca i žena različite dobi, koji su došli ondje, na […]

Svi će biti Bogoučenici (2. nedjelja kroz godinu A)

by stefanija

U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: „Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.“ I posvjedoči […]

Vjera nije moraliziranje

by stefanija

Kršćanin stoji i pada s molitvom, rekao je katolički teolog Hans Urs von Balthasar. Bez molitve nema vjerodostojnog kršćanstva. Kao što ga nema ni bez djelovanja koje bi trebalo proizlaziti iz molitve. U duhovnom životu najteže je postići ravnotežu između akcije i kontemplacije. Pronaći pravi omjer u sebi. To se postiže kroz mukotrpno unutarnje sazrijevanje. […]

Prava misija nije nikada prozelitizam, već privlačenje drugih Kristu

by stefanija

Draga braćo i sestre, dobar dan! Danas, na blagdan Krštenja Isusova, Evanđelje (Mt 3, 13-17) nam predstavlja prizor koji se odigrao na rijeci Jordanu: među mnoštvom pokornika koji su išli prema Ivanu Krstitelju primiti krštenje nalazi se i Isus. Ivan ga je htio u tome spriječiti riječima: “ti mene treba da krstiš” (Mt 3,14). Krstitelj […]