Postovi za datum: kolovoz 2016

110 of 16 items

Glavosijek sv. Ivana Krstitelja: “Mučeništvo” svakodnevne vjernosti evanđelju

by stefanija

Spomen mučeništva svetog Ivana Krstitelja, Isusova pretečeje u Rimskom kalendaru jedini je svetac čije se slavi rođenje, 24. lipnja, i smrt koja se zbila kroz mučeništvo. Današnji spomen potječe od posvećenja jedne kripte u Sabasti, u Samariji, gdje se, već sredinom četvrtoga stoljeća, častila njegova glava. Štovanje se kasnije proširilo u Jeruzalem, u Istočne Crkve […]

DUH PONIZNOSTI (razmišljanje uz 22. nedj god C)

by stefanija

Jedne subote dođe on u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed. A oni ga vrebahu. Promatrajući kako uzvanici biraju prva mjesta, kaza im prispodobu: “Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda bio pozvan koji časniji od tebe, te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega […]

Tvoja je Riječ svjetiljka mojim koracima…

by stefanija

U vremenu kad je Franjo živio Biblija je bila teško dostupna «običnom kršćaninu» i općenito svjetovnjacima. Bile su dvije temeljne zapreke da se približi svetom tekstu: visoka cijena rukopisa i jezik, budući da su mnogi bili nepismeni, ili barem nisu vladali latinskim, uobičajenim jezikom da se pristupi biblijskom tekstu. Samo si je intelektualna i bogata […]

Čekaj, dijete!

by stefanija

Očajno, bespomoćno, i čeznutljivo plakala sam. Tiho, strpljivo i s ljubavlju Bog mi je odgovorio. Molila sam i vapila za rješenjem svoje sudbine, a Gospodin je nježno rekao: „Dijete, čekati moraš.“ „Čekati? Kažeš, čekati! Bože, trebaju mi  odgovori, moram znati zašto! Je li tvoja ruka prekratka? Ili me nisi čuo? Po vjeri sam tražila  i […]

Boriti se za vječno spasenje (razmišljanje uz 21. nedjelju kroz godinu C)

by stefanija

Putujući tako u Jeruzalem prolazio je Isus i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: “Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?” A on im reče: “Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći. Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi […]

Marija kraljica

by stefanija

U ponedjeljak se slavi liturgijski spomen Blažene Djevice Marije koju se zaziva naslovom “Kraljica”. Taj je blagdan ustanovljen tek nedavno, premda njegovi počeci i sama ta pobožnost sežu u daleku prošlost: blagdan je ustanovio časni Pio XII. godine 1954. na završetku marijanske godine, odredivši da se ima slaviti 31. svibnja (usp. enc. Ad caeli Reginam, […]

Prijatelj grješnika

by stefanija

„Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.“ (Mk11,28) S tim pozivom i zadivljenim razmatranjem Isusovih riječi, kršćanski filozof Soren Kierkegaard, utemeljitelj egzistencijalizma, započinje svoju knjigu „Vježbanje u kršćanstvu.“ Kakve li ljubavi, uskliknuo je Soren. „Ta, ljubav je već i to kad onaj koji može pomoći pomaže onome koji […]

Dopusti mi da te ljubim

by stefanija

O pravoj ljubavi Blago sluzi koji tako ljubi bolesna brata, koji mu ne može uzvratiti, kao i zdrava koji mu može uzvratiti. (Opomena 24) Blago sluzi koji toliko ljubi svoga brata i toliko ga se boji kad je daleko od njega kao da bi bio uz njega, te ništa ne govori njemu za leđima što […]

Biti na Kristovoj strani! (razmišljanje uz 20. nedj god C)

by stefanija

Isus nastavi govoriti svojim učenicima: “Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo! Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!” “Mislite li da sam došao mir dati na zemlji? Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje. Ta bit će odsada petorica u jednoj kući […]