Danas Crkva slavi svoje svete korijene, slaveći apostole Petra i Pavla… “Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga” (Mt 16, 16). Ta izjava nije plod razmišljanja, već objave Oca skromnom ribaru iz Galileje, kao što to potvrđuje sam Isus govoreći: “jer ti to ne objavi tijelo i krv” (Mt 16, 17).

Petrus_PaulusŠimun Petar toliko je blizak Gospodinu da postaje stijena vjere i ljubavi na kojoj je Isus izgradio svoju Crkvu i “učinio je – kao što primjećuje sveti Ivan Krizostom – jačom od samoga neba ” Naime, Gospodin zaključuje riječima: “što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima” (Mt 16, 19).

Sveti Pavao – čiju smo dvije tisućitu obljetnicu rođenja nedavno slavili – s milošću je Božjom širio evanđelje, sijući Riječ istine i spasenja među poganskim narodima. Dvojica svetaca, premda su primili od Boga razne karizme i različita poslanja, temelji su jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve,

“koja je trajno otvorena misionarskoj i ekumenskoj dinamici, jer je pozvana u svijet da njemu naviješta i svjedoči, aktualizira i širi misterij zajedništva koji je u samim njezinim temeljima

Neka primjer apostola Petra i Pavla prosvijetli umove i zapali u srcima vjernika svetu želju vršiti Božju volju, kako bi Crkva hodočasnica na zemlji uvijek bila vjerna svojem Gospodinu. Obratimo se s povjerenjem Djevici Mariji, Kraljici apostola, da s neba vodi korake i podupire Božji narod na njegovu putu.

Papa Franjo

“Ne bojmo se kršćani! Ta Isus nam je obećao: ni vrata paklena ne će je nadvladati. A što su sva zla spram samome Zlu? Samo njegov slabi odbljesak. Isus, ne samo da nam je obećao da nas neće slomiti služitelji Zloga, nego je obećao da ni sam Zli ne će slomiti njegovu zajednicu, a to je ona koja je u zajedništvu pape i biskupa. Baš toj Crkvi, koja svoje pretke broji sve do apostola Petra Isus je obećao: „I, evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta!“ (Mt 28, 20).