Danas sam ne razmišljajući upitala dvoje siromašne djece, da li kod kuće stvarno nemaju ništa jesti. Ta djeca nisu rekla ni riječi i napustila su ulazna vrata. Razumjela sam da im je jako teško palo govoriti o svojim poteškoćama. Najžurnije sam pošla za njima, vratila ih natrag i dala im što sam mogla dati i što je bilo dopušteno davati. (Dn.1297)

DnevnikkDanas dođe Isus u liku jednog siromašnog mladića na ulazna vrata, mršav i mlad čovjek u jako poderanoj odjeći, bos, bez kape, smrzao, jer je cijeli dan bio hladan i kišovit. Zamolio je nešto toplo za pojesti. Otišla sam u kuhinju, ali tu nije bilo ničeg za siromahe. Nakon duljeg traženja našlo se nešto juhe. Ugrijala sam je, ubacila malo kruha u nju i pružila je tom siromahu koji ju je pojeo…u tom trenutku kad sam vrč uzela natrag, on se pokazao kao gospodar neba i zemlje. Kad sam ga ugledala takvog – nestade mojim pogledima. Vrativši se u stan razmišljala sam. Što se bilo dogodilo na ulaznim vratima.

Tada sam čula riječi u svojoj duši: “Moja kćeri, čuo sam blagoslovne riječi siromaha. Oni dođoše s ulaza i slaviše me. Svidjelo mi se tvoje milosrđe u granicama poslušnosti i napustih svoje prijestolje da bih probao plod tvojeg milosrđa.

“O moj Isuse, sada mi je sve jasno. Sve sam razumjela, što se upravo dogodilo. Čudilo me, kakav je to bio siromah kojeg odlikuje tolika skromnost. Otada se zapalila još čišća ljubav u mojem srcu prema siromasima i potrebnima. Kako se radujem što su mi pretpostavljeno dali tu dužnost. Znam da je milosrđe mnogostruko. Uvijek, posvuda i u svako vrijeme može se činiti dobro. Iskrena ljubav prema Bogu vidi trajno u svojoj okolini nužnost pomagati djelom, riječju i molitvom. ( Dn.1312-13)

Isus je sav svoj zakon sveo na ljubav prema Bogu i bližnjemu. Faustina, koja je tajnica njegova milosrđa, ujedno je i utjelovljenje ljubavi prema siromašnima.

BesplatnoSveti Pavao nas podsjeća kako svoju vjeru trebamo pokazati djelima. Sveti Vinko Paulski je rekao: “Kad bi za vrijeme molitve siromah bio nečeg potreban, trebalo bi ostaviti molitvu i pomoći siromahu.”

Poput Majke Tereze, i Faustina koliko joj služba dopušta, hrani gladne. Isus prepoznaje njenu ljubav i milosrđe koje ima prema siromasima, te se sam skriva u siromahu da okusi i doživi njenu dobrotu.

Budi danas (i uvijek) milosrdan i pun ljubavi prema siromasima. Ta ljubav će ti otkriti Isusovo lice u bratu i sestri koji te trebaju.

Nastoj danas učiniti neko djelo milosrđa.