“O neshvatljivo i neistraživo Milosrđe Božje, tko Te može častiti i uzdizati na dostojan način? O vrhovni atribute Svemogućeg Boga, Ti si slatka nada grešnika.” (Dnevnik, 951)

Isus i paDraga braćo i sestre!. Ponavljam danas ove jednostavne i iskrene riječi Svete Faustine, da bih zajedno sa svima vama častio neshvatljivi i neistraživi misterij Božjeg milosrđa. Kao ona, želimo ispovjediti da ne postoji za čovjeka drugi izvor nade, izvan Božjeg milosrđa.

Želimo ponoviti s vjerom: Isuse, u Tebe se uzdam!  

Za ovim navještajem, koje izražava povjerenje u svemoguću ljubav Božju, imamo osobitu potrebu u našem vremenu, u kojem čovjek iskušava zbunjenost nasuprot mnogim očitovanjima zla. Potrebno je da zazivanje Bož. Milosrđa izvire iz dubine srdaca punih trpnje, zebnja i neizvjesnosti, ali istovremeno u potrazi za nepogrešivim izvorom nade.

Stoga smo danas došli ovdje, u Svetište Lagiewniki, da bismo u Kristu otkrili Očevo lice: Onoga koji je “milosrdni Otac i Bog svake utjehe”  (2 Kor 1,3). Oči duše želimo usredotočiti na očima Isusa milosrdnog, kako bismo u dubinama tog pogleda otkrili refleks njegova života, osim svjetla milosti koje smo već toliko puta primili, i koje nam je Bog rezervirao za sve dane i za posljednji dan.

Tu smo da posvetimo ovaj novi hram Božjem milosrđu. Prije toga čina želim od srca zahvaliti onima koji su toliko doprinijeli njegovoj gradnji. Na poseban način zahvaljujem Kardinalu Franciszeku Macharskom, koji se je toliko zalagao u toj inicijativi, očitujući svoju pobožnost prema Bož. Milosrđu. Srdačno grlim Sestre Blažene Djevice Marije od Milosrđa i zahvaljujem im za njihovo djelo širenja poruke ostavljene od Svete Sestre Faustine. Pozdravljam Kardinale i Biskupe Poljske, s glavom Kardinalom Primatom, također Biskupe pristigle iz različitih dijelova svijeta.Raduje me prisustvo dijecezanskih svećenika i redovnica, kao i seminarista. Srdačno pozdravljam sve sudionike ovoga slavlja i, na poseban način, predstavnike Fondacije Svetišta Božanskog milosrđa koji su se brinuli o gradnji, i radnike različitih zaduženja. Znam da su mnogi ovdje prisutni velikodušno podržali materijalno ovu gradnju. Molim Boga da bi im uzvratio na njihovoj darežljivosti i njihovom zalaganju svojim blagoslovom!

Bazilika-Božanskog-milosrđa-izvanaBraćo i Sestre! Dok posvećujemo ovu novu crkvu, možemo si postaviti pitanje koje je mučilo kralja Salomona, kada je posvećivao Jeruzalemski hram kao Božje obitavalište “Ali zar će Bog doista boraviti s ljudima na zemlji? Ta nebesa ni nebesa nad nebesima ne mogu ga obuhvatiti, a kamoli ovaj Dom što sam sagradio!” (1 Kra 8,27).

Da, na prvi pogled, povezivati određene “prostore” s Božjim prisustvom, moglo bi izgledati neprikladno. Ipak potrebno je prisjetiti se da hram i prostor pripadaju u cijelosti Bogu. Također ako se vrijeme i cijeli svijet mogu smatrati njegovim “hramom”, ipak tu postoje vremena i prostori koje Bog bira kako bi u njima ljudi osjetili na poseban način njegovu prisutnost i njegovu milost.

I narod, potaknut smislom vjere, dolazi u te prostore, siguran da se u njima istinski postavlja pred Boga živoga.

S tim istim duhom vjere sam došao u Lagiewniki posvetiti ovaj novi hram, uvjeren da je on posebno mjesto izabrano od Boga za prosipanje milosti njegova milosrđa. Molim napokon da bi ta crkva bila uvijek mjesto naviještanja poruke milosrdne Božje ljubavi; mjesto obraćenja i pokajanja; mjesto slavljenja Euharistije, izvora milosrđa; mjesto molitve i žarkog prizivanja milosrđa za nas i za svijet. Molim Salomonovim riječima: “Pomno počuj molitvu i vapaj svoga sluge, Jahve, Bože moj, te usliši vapaj i molitvu što je tvoj sluga tebi upućuje! Neka tvoje oči obdan i obnoć  budu otvorene nad ovim Domom, nad ovim mjestom za koje reče: “Tu će biti moje Ime.” Usliši molitvu koju će sluga tvoj izmoliti na ovom mjestu… I usliši molitvu sluge svoga i naroda svojega izraelskoga koju bude upravljao prema ovom mjestu. Usliši s mjesta gdje prebivaš, s nebesa; usliši i oprosti!” (1 Kra 8, 28-30)

”Ali dolazi čas – i već je tu – kad će se pravi klanjaoci Ocu u duhu i istini, jer otac takve klanjaoce želi” (Iv 4, 23). Kada čitamo ove riječi Gospodina Isusa u Svetištu Božanskog Milosrđa, na posve poseban način vodimo računa da se ovdje ne može predstaviti ako ne u Duhu i istini. To je Duh Sveti, Tješitelj i Duh Istine, koji nas vodi putovima Božanskog milosrđa. On, uvjeravajući svijet “s obzirom na grijeh, na pravednost i na sud” (Iv 16,8), u isto vrijeme otkriva puninu spasenja u Kristu. Ovo uvjeravanje s obzirom na grijeh, dolazi u dvostrukom odnosu s obzirom na Isusov Križ. S jedne strane nam Duh Sveti dopušta, posredstvom Kristova Križa, spoznati svaki grijeh, u potpunoj dimenziji zla, kojega u sebi sadrži i krije. S druge strane nam Duh Sveti dopušta, uvijek posredstvom Kristova Križa, vidjeti grijeh u svjetlu mysterium pietatis, to će reći milosrdne i opraštajuće Božje ljubavi (ups. Dominium et vivificantem, 32).

I tako “uvjeravanje s obzirom na grijeh” postaje u isto vrijeme uvjeravanje da grijeh može biti otpušten i čovjek može iznova odgovarati dostojanstvu izabranog sina Božjeg. Križ je, doista, “najdublje se pokloniti Božanstvu u čovjeku, Križ je kao dodir vječne ljubavi na najbolnije rane zemaljske čovjekove egzistencije” (Bogat milosrđem, 8). Ova će istina biti uvijek pamćena sa zaglavnog kamena ovog Svetišta, uzeta s brda Kalvarije, na izvjestan način ispod Križa na kojem je Isus Krist pobijedio grijeh i smrt.

Vjerujem čvrsto da će ovaj novi hram ostati zauvijek mjesto gdje će se osobe prikazivati Bogu u Duhu i Istini. Doći će s povjerenjem koje pomaže onima koji ponizno otvaraju srce milosrdnoj Božjoj akciji, onoj ljubavi koju također mnogo veći grijeh ne može savladati. Tu, u vatri božanske ljubavi, srca će plamtjeti čeznuvši za obraćenjem, i tko god traži nadu naći će okrepu.

“Vječni Oče, prikazujem Ti Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo Tvog preljubljenog Sina, našega Gospodina Isusa Krista, kao zadovoljštinu za naše grijehe i grijehe cijeloga svijeta” (Dnevnik, 476). Za naše grijehe i grijehe cijeloga svijeta… Koliku potrebu za Božjim milosrđem ima današnji svijet! Na svim kontinentima, iz dubine ljudske trpnje, kao da se diže vapaj za milosrđem. Gdje vladaju mržnja i želja za osvetom, gdje rat nosi bol i smrt nevinih, treba milost milosrđa da zaliječi svijesti i srca, i učini da provrije mir. Gdje dolazi do manjeg poštivanja života i dostojanstva čovjeka, potrebno je Božje milosrđe, u čijem se svjetlu očituje neistraživi značaj svakog ljudskog bića. Potrebno je milosrđe da učini kako bi svaka nepravda u sviju okončala u sjaju istine.

Godina milosrđaStoga danas, u ovome Svetištu, želim svečano svijet povjeriti Božanskom milosrđu To činim sa žarkom željom da poruka milosrdne Božje ljubavi, ovdje objavljena posredstvom Sestre Faustine, stigne svim stanovnicima zemlje i ispuni im srca nadom. Takva se poruka s ovog mjesta širi cijelom našom ljubljenom Domovinom i svijetom.

Izvršava se obećanje Gospodina Isusa: odavde treba izaći “iskra koja će svijet pripraviti za njegov posljednji dolazak” (Usp. Dnevnik, 1732). Treba zapaliti ovu iskru milosti Božje. Treba prenijeti svijetu ovu vatru milosrđa. U Božjem milosrđu svijet će pronaći mir, i čovjek sreću!

Povjeravam ovaj zadatak vama, draga Braćo i Sestre, u Crkvi Krakowa i Poljske, i svima pobožnima Bož. Milosrđu koji su ovdje pristigli iz Poljske i cijeloga svijeta. Budite svjedoci milosrđa!

  Bože, Oče milosrdni, koji si Svoju Ljubav objavio u svojem Sinu Isusu Kristu, i nanovo izlio na nas u Duhu Svetome, Tješitelju, povjeravamo Ti danas sudbinu svijeta i svakog čovjeka. Prigni se nad nas grešnike, izliječi našu slabost, porazi svako zlo, ičini da svi stanovnici zemlje iskušaju Tvoje milosrđe, kako bi u Tebi, Bogu Jednom i Trojstvenom, našli uvijek izvor nade.

Vječni Oče, po pregorkoj Muci i Uskrsnuću Svojega Sina, smiluj se nama i cijelom svijetu! Amen.”

Homilija Svetog Oca Ivana Pavla II., Krakow – Lagiewniki, 17. kolovoza 2002.