226 L (Small)Krist Isus prisutan je u Crkvi na više načina… ali je ponajvećma prisutan pod euharistijskim prilikama (KKC 1373), i to na jedinstven način, na koji uzdiže Euharistiju iznad svih sakramenata i čini je vrhuncem duhovnog života i ciljem kojemu teže svi sakramenti. U ovom presvetom Sakramentu sadržani su istinski, stvarno i bitno (supstancijalno) Tijelo i Krv našega Gospodina Isusa Krista, s dušom i božanstvom, i prema tome, čitav Krist, Bog i čovjek (usp. KKC 1374).

U Euharistiji, Isus Krist trajno nam daje svoje žrtvovano Tijelo za hranu i svoju prolivenu Krv za piće. I trajno ostaje s nama. Blaguje Ga tko Ga ljubi. Pije Ga tko čuva svetu ljubav.

U Euharistiji, zadnju riječ ima – ljubav.

To se jednostavno vjeruje, nemajući pri tome ništa drugo nego Duha Svetoga u srcu.  Tematske ključne riječi nove evangelizacije, kroz mnoge duhovne obnove – na temu Živi Bog – Euharistija, upravo su zato da narod Božji iznova doživi Euharistiju i da se susretne sa živim Bogom, upravo u Euharistiji.

U Euharistiji, najizvrsnijem daru, daru bez cijene, Isus, svakog dana dolazi od Oca i silazi na oltar, po rukama svećenika. Svećenik, službenik otajstva Presvete Euharistije – o, kolike li tajne! – od materije koju je stvorio Stvoritelj stvara Stvoritelja, snagom Kristovih Riječi i djelovanja Duha Svetoga, Bogu daje euharistijsku egzistenciju, novi način da egzistira ne samo kao ‘Bog među nama’, nego i ‘Bog u nama’.

Euharistija je, isto tako i tijelo našega vlastitog tijela. Seksualnost, umjesto da daje život, počinje davati smrt, umjesto da bude put života i ljubavi, postaje put trpljenja – što je strašno preokretanje Božjeg plana.

Jer je ‘zemlja ljubavi’ toliko napadnuta, potrebno je vratiti ljepotu ljubavi – sve do mučeništva; potrebno je čistiti svoje oči od sve prašine, uranjati ih u svjetlo blagujući (sv. Pričest) i promatrajući (klanjanje) Tijelo Kristovo. Potrebno je zagledati se u Isusove oči i vidjeti: to je Ljubav!

Poslije klanjanja – adoracije, nema više ništa, ništa što bi još moglo biti darovano (P. Lippert). Ako smo preduboko ranjeni negativnim iskustvima, – očekujmo sve od ljubavi Isusove! Nevinost Božja, svetost Kristova, ljubav Duha Svetoga trebaju postati u nama izvor naše čistoće.

Uz Ispovijed kao Sakrament ‘krštenja u suzama’, daleko najbolje sredstvo za duhovni rast i ozdravljenje jest Euharistija kao Sakrament ljubavi. Iskustvo nam govori da smo tako krhki da neprestano moramo primati uskrslo Božje Tijelo kako bismo izdržali u čistoći. Očekujmo zato sve od Euharistije. Kad odlaziš od Svetog stola, ti si kao vatreni lav, ojačan i strašan za Sotonu, kaže sv. Ivan Zlatousti.

Podsjetimo se svi zajedno da u svetoj Pričesti mi primamo i postajemo oganj Duha Svetoga! Vidim cijelu Crkvu u plamenu, kao u vatri!, govorila je sv. Katarina Sijenska. Plamenovi zahvaćaju i svećenika i kalež i hostiju i sve vjernike, svi smo u vatri kada slavimo Euharistiju, ali nismo spaljeni!  Jer, čim ti Bog stigne u Svetoj Hostiji, Duh Sveti se razlijeva… To je Euharistija! Euharistijska Crkva je Tijelo koje gori vatrom Duha Svetoga!

Krist te zove! Postani snažan, silan kršćanin. Gorjet ćeš novim ognjem. Uživat ćeš mir i voljeti istinu kao nikada dosad. Počet ćeš ljubiti novim načinom. Moći ćeš se odvratiti od svih grijeha i obučen u Silu odozgo davati svjedočanstvo o Kristu. I činit ćeš Božja djela…

11013381_355724444626122_2235468429553544330_nNe boj se, ti si sin u Sinu: kad blaguješ Njegovo Tijelo i piješ Njegovu Krv, ti si On, jer On je za nas postao Sinom, a mi smo po Njemu Božjom djecom (Augustin).

Ovih dana Devetnice Klanjanja uoči Tijelova – koja je počela jučer 27. svibnja 2015., svakoga dana započinje u 8 h ujutro i traje do 22 h navečer!

Devetnica su dani zahvale Isusu za Njegovu prisutnost  među nama pod prilikama Tijela i Krvi! Molimo za naše obitelji, za mlade, svećenička zvanja i za obraćenje grešnika… Snagom Njegove Krvi i Tijela moći ćemo promijeniti sami sebe, svaku osobu, čitav svijet!

fa Ante