Fra Bonaventura Duda, hrvatski istaknuti bibličar, pisac i pjesnik, danas 14. siječnja, slavi 91. rođendan.

Duda„Svi smo mi pred Bogom mali. A jednom u nebu, saznat ćemo da je među nama bilo i velikih. Sva sreća da mi njima tada nećemo biti zavidni, a oni nas neće gledati s visine.“

fra Bonaventura Duda

Fra Bonaventura Duda istaknuti je biblijski prevoditelj i promicatelj duha Drugoga vatikanskog koncila. S franjevcem Zorislavom Lajošem pokrenuo je list Glas Koncila 1963. godine. Zajedno s Jurom Kaštelanom dijeli mjesto glavnog urednika hrvatskog prijevoda Biblije u izdanju Stvarnosti (1968.) te je s Jerkom Fućakom preveo Novi zavjet i priredio novi hrvatski Lekcionar (od 1969.).

Sudjelovao je u osnivanju nakladničke kuće Kršćanska sadašnjost i Teološkog društva Kršćanske sadašnjosti (od 1968.). Dobitnik je znanstvene nagrade „Annales Pilar“Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ za 2004. godinu.

Bonaventura Duda rođen je u Rijeci 14. siječnja 1924. godine. Podrijetlom je s otoka Krka, iz mjesta Krasa, gdje je pohađao osnovnu školu (1929.-1933.). Nakon dva razreda građanske škole na Sušaku, pohađa u Varaždinu Franjevačku klasičnu gimnaziju (1935.-1944.). U Franjevački red stupa 14. kolovoza 1941. godine i tada uzima ime fra Bonaventura.

Studirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1944.-1950.). Za svećenika je zaređen 15. siječnja 1950. godine, a u prosincu 1952. postiže gradus licencijata iz teologije. Od jeseni 1954. do lipnja 1957. nalazi se na poslijediplomskome studiju u Rimu, najprije na Antonianumu (1954.-1955.), gdje je doktorirao iz teologije, a potom na Papinskome biblijskome institutu (1955.-1957.), gdje je postigao biblijski licencijat.

Mać(laudato. hr)

Najviše sam napredovao u molitvi kad sam shvatio da neke stvari treba polakše raditi. 

Jeste li se kad prekrižili? Gotovo kao da sebe mjerite, vi pravite i četiri strane svijeta, to je molitva za cijelu zemlju. Često kažem: Bože, tvoj sam koliko sam dug i širok. Najjeftiniji molitvenik je moje vlastito tijelo. Jeste li kada rekli: Hvala ti, Bože, što si mi dao ruke? Morali bi ljudi učiti moliti kao što se uči pjevati, kao što se uči engleski, kao što se uči balet. Religioznost je jedna od ljudskih moći, jedna od ljudskih mogućnosti, većina ljudi spontano je nauči. Mornari su obično veliki psovači, ali bio sam na brodu kad je mornar zvonio, između Rijeke i Krka, digla se bura, svi su zazivali Boga u pomoć. (fra B. Duda)