Klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu! Blizina Prijatelja, Brata! Tajna i ljepota Boga! Bistri, životvorni izvor! Isusovo Tijelo dano nam da krijepi našu glad za Njim! O moj Bože, što bismo mi bez Tebe?

Marija nas može voditi prema ovom Presvetom Sakramentu

U presvetoj Euharistiji “osjećajem vjere” otkrivamo Božje srce skriveno u ljudskom Srcu Isusa Krista; Srce neizmjerne veličine, koje nastavlja kucati Isusovom ljubavlju, Boga – Čovjeka!

Redovito je u našoj župi cjelodnevno klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu svakog četvrtka i subote, no od danas, cijeli tjedan, svaki dan – do blagdana – Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije – klanjanje je: od 8 h – 20 h…

Dođimo, jer klanjanje nas želi preobraziti. Ono liječi, uzdiže, jača, čini od nas nove ljude i kvalitetnije kršćane…Klanjanje je predanje Bogu, predanje koje se hoće ostvariti u konkretnoj svakodnevici. Ono je susret s Kristom koji se predao za tebe i mene, da ti  i ja u predanju svoje ljubavi iskusimo njegovu ljubav i da je predamo dalje ljudima koji na nas čekaju. Da bismo to mogli odlučilmo ove dane biti pred Isusom u cjelodnevnom klanjanju… Poput Marije, čije je došašće bilo prožeto nježnošću  i klanjanjem – u spilji za životinje, preobrazivši je – u  Isusov dom…  Za takav se susret u klanjanju ovog došašća trebamo i mi  pripremiti, takvom se susretu valja otvoriti… 

Isus, Kruh vječnoga života, sišao je s neba i utjelovio se zahvaljujući vjeri Presvete Djevice Marije.  Molimo Gospu da nam pomogne ponovno otkriti ljepotu euharistije, osobito na nedjeljnoj misi i u klanjanju…

Kad u klanjanju motrimo na Isusovo Srce, iz naše nutrine će poteći rijeke žive vode. Tako nam je obećao Isus: “Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije koji vjeruje u mene!

Nakana klanjanja: za obitelji, za potrebe mladih, za bolesnike i duhovna zvanja

Dođite i kušajte kako je dobar Gospodin!