BogorPohite pastiri te pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama.
Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu.
A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri.
Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu.
Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno.
Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća. (Lk 2,16-21 )

Danas svatko od nas, vjernici i nevjernici česti­taju uzajamno Novu Godinu izražavajući pismeno i usmeno najbolje želje za dane koji su pred nama. To uključuje dug život, zdravlje, blagostanje svim dobri­ma i napredak u svim pothvatima.

Mi, koji smo svjesni da »ljudi prave kalendare, a Bog daje vrijeme« i da je iznad svega Božja ljubav, danas se radujemo što nam Crkva daje na početak godine blagdan Nebeske Majke, a koji je Papa proglasio Međunarodnim danom mira.

Ako je istina, da iza svakog uspjelog čovjeka stoji jedna dobra žena, onda je to osobito istinito kod najuspjelijega od svih ljudi, Bogočovjeka Isusa Krista, iza kojega stoji najbolja žena obasjana više od svih milošću Božjom – Marija…

Nakon proslave Rođenja Isusova, koji je uosobljeni Božji blagoslov za svijet, Crkva nas pre- poruča zaštiti one, koja je taj događaj kao i sve ostale događaje svoga života prebirala u svome srcu i molila za ustrajno nasljedovanje onoga DA što ga je na ponudu neba Izrekla u tajanstvenom času razgovora s Božjim glasnikom.

Cijela povijest spasenja je povijest Božjeg blagoslova za sve koji ga traže. Današnji blagdan mira tek je odjek onoga mira što ga spominje prvo čitanje kad Gospodin naređuje Mojsiju i Aronu kako će u Njegovo ime blagoslivljati svoj narod i donositi Božje spasenje izraženo ljudskim riječima iza kojih stoji Bog. Kako lijepo Crkva čini kad potiče roditelje, kumove i sve prisutne da blagoslove novokrštenče i tako zazovu moćnu Božju zaštitu na novog člana Božje obitelji. Kako je dirljivo kad roditelji blago- slivaju svoju djecu prije polaska na put, u novi život bilo bračni, bilo u duhovnom staležu i kad se kroz osmijeh ili suzu cakli nebo prisutno u tom blagoslovu.

Današnja poslanica izražava nam najveći blagoslov i sreću: postali smo u Isusu sinovi i kćeri Oca Nebeskoga, oslobođeni ropstva, baštinici neba i pozvanici da Bogu kličemo »Oče!«

Evanđelje donosi opis najveće sreće prvih božićinih hodočasnika, pastira: pronalaženje Novo­rođenčeta, Marije i Josipa, za koje im je poruka s neba objavila da nisu obična obitelj, nego Spasiteljeva. Njihova je sreća događaj vjere. Vidjeli su Dijete, a gledali su Boga. To je ključ i naše sreće ovoj godini.

Murillo_adoration_of_the_shepherds (Small)

Naći Boga u Djetetu i prepoznavati Ga u svakom Njegovom djetetu. Zato se traži ponizno srce, pri­pravljeno molitvom i naoružano dobrim djelima. No takvo srce osjeća da je njegova sreća već ovdje započela, da blagoslovljena godina Gospodnja ne ovisi o nečijoj čestitki, nego o njegovom odnosu pre­ma Bogu i ljudima, o njegovom miru s Bogom i ljudima. Tada osjeća duboku istinitost izjave jedne jednostavne i Bogu posve predane duše: »Ja sam našla svoje nebo… Nebo je Bog, a On je u mojoj duši«.

I. Š.