O sv. Ani i sv. Joakimu – Isusovoj baki i djedu – sačuvani su podaci u jednom spisu koji nije ušao u Sveto Pismo, ali ga kršćani od početka prihvatiše kao povijesno svjedočanstvo. Stoga se i ovaj blagdan Marijinih roditelja slavi širom svijeta, a mnogi nose njihova imena, osobito ime sv. Ane. Zapisano je da Joakim i Ana neko vrijeme nisu imali djece, ali su im molitve uslišane i Ana je začela. To je podrijetlo Isusove majke Marije.

Joakim i Ana

Pobožna predaja bilježi da su uz Aninu smrtnu postelju stajali njezina kći Marija i njezin unuk Isus.

U tijeku stoljeća mnoge su se nerotkinje utjecale zagovoru sv. Ane da im izmoli plodnost. Brak može i ne biti plodan, ali je naravnije da ima djece. Djeca su roditeljima najveća radost, izravni Božji dar. Naravno je nastojati da ih u braku bude – kao što je u redu i neplodnost prihvatiti kao poziv na drugačije darivanje, plodnost na drugi način za opće dobro.

No, štovanje sv. Ane izravno je štovanje plodnosti i vjerskog, biblijskog odgoja u obitelji. Spomenuti zapisi kažu da su roditelji Mariju kao djevojčicu povjerili u Hram na posebni odgoj. U Hramu je, naime, bila i takva ustanova za odgoj djevojaka.Ana je zacijelo kao majka učinila sve što je mogla da mala Marija usvoji cijelu baštinu biblijske vjere – premda zacijelo nije znala što je Bog s Marijom nakanio. Slavljenje Anina odgoja Marije – u domu i u Hramu – je zapravo poticaj da se svako dijete prihvaća kao Božji dar, da ga se odgaja u cjelini vjerske baštine, da uvijek bude spremno prihvatiti i izvršiti sve što Bog bude od njega očekivao.

A nema djeteta od koga Bog mnogo ne očekuje. Roditelji – poput Joakima i Ane – moraju svako dijete upućivati da bude cijeli čovjek, da prepozna svoje poslanje u kojem se god zvanju i poslu našlo; da nijedno dijete ne bude neželjeno.

Ž. K.

sv. AnaMolitva sv. Ani

O, sretna i blažena sveta Ano, majko Majke Isusove, Marije, Koja si molitvom, suzama i postom od Boga isprosila kćerku Mariju, pomno Je odgajala i pazila i napokon Je u hramu prikazala! Molimo Te ponizno da nas Svojoj kćeri preporučiš! Neka nam Ona u svakoj potrebi bude u pomoći! Ako Ti za nas od Nje štogod zaprosiš, ufamo se, da ćemo to i zadobiti, jer je Ona na ovom svijetu Tebi bila poslušna, i sada će na nebu uslišiti molitvu Tvoju. Amen…