Ništa u životu ne može toliko pomoći našem duhovnom rastu i izgradnji, te zaštiti i snazi Božjega života u nama kao sv. pričest. Ona je božanska hrana, dana nam od Boga za život vječni. Želimo ovdje motriti snagu Kristove krvi i sv. pričesti. Želimo naučiti kako u svom životu primijeniti snagu Kristove krvi, kako se njome zaštititi od Zloga i kako ga svezati; kako kroz pričest podržavati i jačati Božji život u sebi.

Krvi Kristova, spasi nas

Molimo Gospodina za milost da nam otvori oči srca, da te stvari možemo razumjeti i duboko upiti u svoje srce.

Najveći dokaz ljubavi Boga prema čovjeku i dokaz ljudskog dostojanstva je Kristova Krv – žrtva Boga za nas i život koji nam daje. Križ s raspetim Isusom, Euharistija u kojoj On svakodnevno unazočuje svoju Žrtvu za naše grijehe, gdje dolazi kao Uskrsli Spasitelj, neprestano nas podsjećaju na ovu tajnu. 

Govori papa Ivan Pavao II.: „Promatrajući dragocjenu Krv Kristovu, znak darivanja njegove ljubavi (usp. Iv 13,1), vjernik uči priznavati i cijeniti gotovo božansko dostojanstvo svakog čovjeka i može uskliknuti uvijek novim i milosnim divljenjem: Kolika li mora biti vrijednost čovjeka pred očima Stvoritelja, ako je taj čovjek zavrijedio imati takvog i tolikog Otkupitelja“ (Evangelium vitae, 25).

Kad govorimo o “Krvi Kristovoj” uvijek imamo na umu Krista Spasitelja koji je oslobodio svijet od ropstva grijeha, ne “srebrom ili zlatom” (usp. 1 Pt l, 18-19) nego polaganjem vlastitog života. Naročitu aktualnost naše duhovnosti vidimo u tome što je suvremenom svijetu, zaraženom konzumizmom i hedonizmom, potreban duh kršćanske požrtvovnosti. Nema slobode bez ljubavi, a prave ljubavi nema bez požrtvovnosti. Pobožnost Krvi Kristovoj, koja u svjetlu Evanđelja vodi k Pashalnom otajstvu, uvodi vjernike u samo središte vjere.

Zašto ipak tako često ne osjećamo, ne doživljavamo ovu ljubav? Ljubav ne postoji bez slobode. Bog je Ljubav i baš zbog toga daje nam slobodu izbora – mi ne moramo ljubiti i možemo se zatvoriti na Njegovu beskrajnu ljubav, svijetlo, život, mir. Bog ne može ne ljubiti, ali čovjek se može zatvoriti na Njega i na svojeg brata-čovjeka. Štoviše, možemo mrziti i ispuniti svoje srce tminom grijeha, možemo izabrati smrt, možemo se odreći toga da smo Božja djeca i napustiti Isusa, našeg Prijatelja i Spasitelja, možemo ne slušati glas Duha Svetoga. Glavna briga, dakle, u našem životu trebala bi biti ona, da budemo pobijeđeni Božjom ljubavi i dozvoliti Bogu da nas ljubi.

Kad god govorimo o Krvi Kristovoj ne mislimo samo na Njeno prolijevanje. Kad govorimo o Krvi Kristovoj imamo uvijek na umu cijelog Isusa koji je prolio svoju Krv za nas i koji je uskrsnuo. Da bismo upoznali značenje Krvi Kristove trebamo razumjeti da nam je kroz prolijevanje Svoje Krvi, Isus želio nešto reći. Nije to slučajno da je Bog izabrao taj znak. Može se reći da je Krv Kristova poseban „jezik“ kojim je On nama progovorio. Isus je prolio svoju Krv da bi ne samo riječima, nego i činom pokazao koliko nas voli i koliko voli svog Oca.

A sada se podsjetimo gdje možemo danas pronaći Krv Kristovu? Gdje ju možemo otkriti?

Prvi način; možemo je pronaći u sakramentima. Posebno se je primjećuje u sakramentima sv. Euharistije i sv. Ispovijedi, ali prisutna je i u svakom sakramentu, jer su svi sakramenti plod Isusove prolivene Krvi. Govorimo da su sakramenti rođeni u otvorenom Isusovom boku.

14 MDrugi način na koji je Isusova Krv prisutna u današnjem svijetu je Božja Riječ. Origen je rekao: „Govorimo da pijemo Krv Kristovu ne samo u sakramentalnom obredu nego i tada kada primamo Njegove riječi u kojima je život. Dakle čitajući, razmatrajući Božju Riječ, primamo također i Krv Kristovu.

Postoji još treći način prisutnosti Krvi Kristove u današnjim svijetu, a to je mistično-univerzalna prisutnost. To je prisutnost Krvi uskrslog Krista koja prožima i spaja cijeli svemir.

Krv Uskrslog, koja svojom mističnom prisutnošću prožima cijeli svemir, prije svega susrećemo u patnji. Zašto? Jer, kad je Isus na križu prolio Svoju Krv, kako bi čovječanstvo obdario Božjom ljubavlju i životom, tada je u Njoj oprao svu patnju svijeta, svaki grijeh i pad, svaku nepravdu, samoću, sumnju, poraz… U žrtvi života, ostvarenoj u krvnoj žrtvi na križu posvetio je čitav svijet svojom novom Božanskom prisutnošću. Od Kristove smrti i uskrsnuća, od trenutka poraza grijeha kad je patnja postala izraz Božje ljubavi, smrt, grijeh i patnja imaju novo značenje. Postali su vjesnici i nosioci života jer su bili uronjeni u Krv Kristovu.

Naša je zadaća na tom prvom stupnju duhovnosti Krvi Kristove: učiti pronalaziti, otkrivati i upoznati Krv Kristovu prisutnu ne samo u sakramentima, nego također u ranama današnjeg svijeta, oko nas, u ranama našeg života, ranama naše obitelji.“ Gledajući vjerom na tu Krv naći ćemo više snage i smisla ove patnje. Neka nam sam Isus pomogne bolje upoznavati, otkrivati i primjećivati tu Krv u našem životu i oko nas.

Isprobajte moćnu molitvu u borbi protiv bolesti i zla!

Po poticaju Duha, meditativno, polako možete imenovati svaki dio tijela, duše i duha ili pak bolest i smetnje koje imate, a koje želite da Gospodin ozdravi ..

Da molitva ima iscjeljujuću snagu odavno je poznato. Usmjeriti je možemo na stvari koje nas tište, a Božju ćemo blizinu lako osjetiti vjerujemo li. Ova se molitva smatra najmoćnijom u borbi protiv bolesti i zla. Preporučuje se da se moli polako i sabrano, uz promišljanje svake izgovorene riječi i uz jaku vjeru u bezgraničnu moć Krvi Kristove po kojoj smo otkupljeni.

5

Molitva Krvi Kristove

U Ime Isusovo, neka me Predragocjena Krv Kristova obrati u srcu u iskrenoj, dubokoj vjeri, ljubavi, pouzdanju u tebe, Gospodine! Predragocjenom Krvlju svojom, Gospodine Isuse Kriste molim Te, operi me od glave do pete, iznutra i izvana! Neka Predragocjena Tvoja Krv poteče mojim venama, mojim organima, cijelim mojim tijelom, umom, dušom, duhom…!
(ovdje po poticaju Duha, meditativno, polako možete imenovati svaki dio tijela, duše i duha ili pak bolest i smetnje koje imate, a koje želite da Gospodin ozdravi)

Neka me Krv Tvoja Prečista Isuse Kriste iscijeli od svake bolesti, tijela, uma, duše i duha. Odstrani od mene svaku negativnost i sve što nije od Tebe, Isuse! Gospodine Isuse Kriste, napravi štit oko mene, od svoje otkupiteljske Predragocjene Krvi i svih onih za koje molim. (navedite imena ako ste potaknuti)

Isuse, Krvlju svojim operi i zapečati zrak koji dišem, hranu koju jedem, vodu koju pijem, puteve kojim hodim, prostore u kojima boravim, stvari koje dotičem, ljude s kojima kontaktiram…!

Zapečati u svojoj Svetoj krvi moje ime i prezime, moj lik gdje god se nalazi i sve što je u vezi mene i onih za koje za koje te molim…! Krvi Kristova, operi me (nas)! U Ime Isusovo, zapovijedam neka me ovoga časa svaka bolest tijela, uma, duše i duha napusti i izađe iz mene…

Krvi Kristova u ime Isusovo blagoslovi me, (nas) u ovom danu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Amen! Hvala Ti Isuse! Slava Ti Isuse!  (zahvaljujmo neko vrijeme i vjerujmo da se molitva već ostvarila)

Pripremio: fra Ante