Postovi za datum: 15. ožujka 2014

1 Item

Božji glas i glasovi (uz 2. korizmenu nedjelju god. A)

by stefanija

U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i […]