Postovi za datum: 16. veljače 2014

1 Item

Riječi i Riječ

by stefanija

On je Riječ koja je odmjerena, jasna, duboka. Njegova Riječ unosi dinamiku u naš život. Njegova Riječ nije riječ u nizu riječî. To je sâma Božja riječ.  Jedna od glavnih odlika našega vremena jest brzina. Živimo u vremenu dubokih i brzih promjena koje nas zahvaćaju, a u kojima se često teško snalazimo. Sami postajemo podložni brzini koja […]