Postovi za datum: 4. studenoga 2013

1 Item

Čovjek je jedinstveno, predivno biće

by administrator

Čovjek ne može, niti smije živjeti sam, jer čovjek nije samotan otok. Uvijek treba komunikaciju. Trebamo si pogledati u oči, nasmijati se. Dok gledam mlade, vidim kako im je teško uspostaviti pravu komunikaciju s drugima. No, nema samo mladež s tim problema. Niti televizija, ni mp3 uređaj, ni kompjutor nisu u stanju zamijeniti razgovor s […]