Postovi za datum: 27. kolovoza 2013

1 Item

Sveti Augustin – neumorni tražitelj Boga

by administrator

Dana 28. kolovoza 430. godine, u Hiponu, današnjem Alžiru, preminuo je biskup Augustin. Spominjemo ga se kao crkvenoga oca, teologa i filozofa. Poznato je veliko zanimanje pape emeritusa Benedikta XVI. za tog crkvenog oca, kojega smatra učiteljem i „suputnikom“ u životu. Prisjetimo se stoga Papinih misli o svetom Augustinu, kao i o njegovu traženju istine. […]