Postovi za datum: 31. svibnja 2013

1 Item

Čemu nas uči vjera rimskoga satnika? (Lk 7,1-10)

by administrator

U kontekstu govora o Božjoj providnosti kao Božjoj aktivnoj zauzetosti i njegovoj skrbi za čovjeka u svijetu, vjerujem da svatko od nas, na vlastiti način protumačeno, ima iskustvo Božjega iznenađenja. Ako Bog može čovjeka iznenaditi, može li čovjek Boga ‘iznenaditi’? Isusov suret s rimskim satnikom u današnjem evanđelju u Kafarnaumu upravo govori o svojevrsnom pozitivnom […]