Postovi za datum: svibanj 2013

110 of 19 items

Čemu nas uči vjera rimskoga satnika? (Lk 7,1-10)

by administrator

U kontekstu govora o Božjoj providnosti kao Božjoj aktivnoj zauzetosti i njegovoj skrbi za čovjeka u svijetu, vjerujem da svatko od nas, na vlastiti način protumačeno, ima iskustvo Božjega iznenađenja. Ako Bog može čovjeka iznenaditi, može li čovjek Boga ‘iznenaditi’? Isusov suret s rimskim satnikom u današnjem evanđelju u Kafarnaumu upravo govori o svojevrsnom pozitivnom […]

U kruh stavite svoj rad, a u kalež svoje boli

by administrator

Kad dođe Isusova riječ: Ovo je tijelo moje, tada će Isus naći u kruhu vaš rad, pa će ga blagosloviti da bude uspješan. A u kaležu, boli će pretvoriti u radost, pa ćete kući ići puni radosti. Tu mi pada na pamet sveta Mala Terezija, koju volim spominjati uvijek kad o ovom govorim, koja je kao […]

Svetkovina presvetog Tijela i Krvi Kristove

by administrator

Tijelovo je dan velikoga smirenja i svetoga opuštanja pred »Velikim svećenikom budućih dobara« (Heb 9,11), do kraja vjernim. Sva čežnja ljudske duše prelijeva se u klanjateljski pogled na bijelu hostiju. Slavi se Tijelo i Krv! Crkvena zgrada danas još jasnije postaje slika i simbol »nerukotvorena šatora koji nije od ovoga stvorenja« (Heb 9,11) u kojem […]

Duhovna priprava za Tijelovo! Adoro te devoto…!

by administrator

“Ave, verum corpus natum de Maria Virgine!”Prije nekoliko godina slavio sam pedesetu obljetnicu svoga svećeništva. Dar je milosti što mogu danas, na Veliki četvrtak, kad padadvadeset i peta obljetnica moje petrovske službe, ponuditi Crkvi encikliku o Euharistiji. To činim sa srcem prepunim zahvalnosti. Preko pola stoljeća, svaki dan, od onoga 2. studenoga 1946. kad sam […]

Duše su naše označene znakom Presvetoga Trojstva

by administrator

Kao vjernici kršteni smo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Najdublja tajna kršćanske vjere jest Presveto Trojstvo: Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti. Kada slavimo tu božansku, nebesku obitelj, pravo je sa zahvalnošću sjetiti se i moliti za sve one koji su posvećeni i povezani njezinim svetim znakom. Bog se htio nastaniti […]

Duhovi: Rođendan Crkve

by administrator

Dj 2. 1-11; Iv 20, 19-23) U ozračju duboke potištenosti i straha započinje današnje evanđelje. Mali krug Isusovih prijatelja. Zaključali se, zbog straha. Napustila ih je sva hrabrost. Isus je mrtav. Čini se da je sve propalo. Mala, preplašena grupa ljudi koji više ne znaju kako dalje. Neočekivano pojavljuje se Isus posred njih: ‘Mir vama! […]

Duh Sveti gasi žeđ našega života

by administrator

Vazmeno vrijeme koje s radošću živimo, vođeni liturgijom Crkve, u pravom je smislu riječi vrijeme Duha Svetoga kojeg raspeti i uskrsli Isus daje “bez mjere” (usp. Iv 3, 34). To se milosno vrijeme zaključuje svetkovinom Duhova, u kojoj Crkva ponovno proživljava izlijevanje Duha Svetoga na Mariju i Apostole sabrane na molitvu u dvorani Posljednje večere. […]

Hodočašće k Mariji u Međugorje, najizvrsnijem putu do Krista

by administrator

Razmišljajući o mjestu i ulozi Blažene Djevice Marije u otajstvu Krista i Crkve, Drugi vatikanski sabor sažima te misli u 8. pogl. dogmatske konstitucije o Crkvi, gdje naglašava: Po svom tijesnom sudjelovanju u povijesti spasenja, Marija u sebi na neki način sjedinjuje i odražava najveće istine vjere (LG 65). Te su misli našle svoje mjesto u srcima […]

Duhovna obnova: Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje

by administrator

Tko se ne bi oduševio i tko ne bi ozbiljno razmišljao o najvišoj naravi kad čuje nazive Duha? Nazvan je Duhom Božjim i Duhom Istine koji od Oca proizlazi. Duh pravi, Duh poglaviti i Duh Sveti osobit je i poseban njegov naziv. Sva bića koja trebaju posvećenje snažno za njim žude. On ih svojim dahom […]

Poslanje Tješitelja

by administrator

Evanđelje često spominje da je Duh Sveti poslan našim dušama. «No kada dođe on – Duh istine… On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama» (Iv 16,13-14). Otac i Sin šalju ga da bi u nama dovršio posvećenje koje je Krist priskrbio ovdje na zemlji. Po ovoj pobožnosti, rastom našeg božanskog […]