Sveta misa je najveća dragocjenost koju kršćani katolici imaju. Ona je najveće slavlje, najveće zadovoljenje koje čovjek može Bogu dati. Zato što postoji sveta misa, vjerujemo da je budućnost svijeta Božjom rukom vođena. 

Nalazimo se u Korizmi – koja je privilegirano vrijeme upravo za naš poklon Bogu. Jer, bit korizme je vrijeme nutarnje duhovne obnove, nutarnjeg hoda.  Stoga su naši “Vatreni” – jučer  prisustvovali sv. misi koju je predvodio fra Ante Barišić …  Bila je to korizmena sv. misa  uoči današnjeg nastupa, utakmice protiv reprezentacije Srbije…   Neka igra naših momaka bude svjedočanstvo njihovih života… Do pobjede!  Neka sve bude “na hvalu Slave njegove milosti, kojom nas zamilova u Ljubljenome”.

Izbornikova molitva

Oče moj, dolazim u tvoju prisutnost na samom početku ovog dana. Dolazim naći mudrost da ne pravim nerazborite greške, tako da znam kada treba govoriti, a kada ostati u šutnji, kada djelovati, a kada ne.

Dolazim naći MIR, tako da me danas ništa ne zabrine i ne smete. Dolazim naći hrabrost da budem strpljiv , da ne izgubim nadu, da prihvatim razočarenje, znajući da ćeš Ti sve okrenuti na moje dobro.

Dolazim naći ljubav, tako da me ništa ne učini ogorčenim, tvrdim i neljubaznim.

Dođoh početi ovaj dan s Tobom i želim ga nastaviti s Tobom, tako da to bude dan bez ikakve žalosti.

Oče, Ti si moja providnost, znam da ćeš Ti providjeti sve moje potrebe.

Oče Ti si moj zaštitnik, sačuvaj me ovoga dana od svih mračnih sila, prekrij me predragocjenom Krvlju Tvoga Sina Isusa i okruži me svojim anđelima. Ovo Te molim u Isusovo Ime. Amen!

Hvala Vam svima na tisućama poruka podrške…

Vaš izbornik