Postovi za datum: 31. ožujka 2013

3 Items

Božja ljubav može preobraziti naš život

by administrator

Draga braćo i sestre u Rimu i čitavom svijetu, sretan Uskrs! Velika mi je radost da vam mogu navijestiti ovu poruku: Krist je uskrsno! Želio bih da ona dođe u svaku kuću, u svaku obitelj, osobito tamo gdje je patnja najveća, u bolnice, u zatvore…  Ali nadasve bih želio da dopre do srca svakog čovjeka, […]

Naša uskrsnuća

by administrator

Korizma je katarza, pročišćenje, mukotrpan put koji treba prevaliti do Uskrsa. Treba biti iskren prema sebi da bi preobrazba uopće započela. Treba reći: Nisam bio u pravu, a tražio sam da moja riječ bude najglasnija; bio sam sebičan, a tvrdo vjerovao da dajem sve od sebe; tražio sam smisao u visinama, a slijep u prolazu […]

Uskrsnuće je svjetlo za sav svijet i izvor novoga života po krštenju

by administrator

Uskrsnuće nije dokaz naše vjere, ono je njen temeljni sadržaj. Uskrsna vjera je čisto pouzdanje u Božje mogućnosti, da one sežu s onu stranu postojeće stvarnosti. Danas nas evanđeoski odlomak vodi k praznom grobu. On, kao povijesna činjenica, može poslužiti vjeri kao znak i usmjerenje, a odluka za ili protiv uskrsne vjere nije odlučivanje o […]