Postovi za datum: ožujak 2013

110 of 20 items

Božja ljubav može preobraziti naš život

by administrator

Draga braćo i sestre u Rimu i čitavom svijetu, sretan Uskrs! Velika mi je radost da vam mogu navijestiti ovu poruku: Krist je uskrsno! Želio bih da ona dođe u svaku kuću, u svaku obitelj, osobito tamo gdje je patnja najveća, u bolnice, u zatvore…  Ali nadasve bih želio da dopre do srca svakog čovjeka, […]

Naša uskrsnuća

by administrator

Korizma je katarza, pročišćenje, mukotrpan put koji treba prevaliti do Uskrsa. Treba biti iskren prema sebi da bi preobrazba uopće započela. Treba reći: Nisam bio u pravu, a tražio sam da moja riječ bude najglasnija; bio sam sebičan, a tvrdo vjerovao da dajem sve od sebe; tražio sam smisao u visinama, a slijep u prolazu […]

Uskrsnuće je svjetlo za sav svijet i izvor novoga života po krštenju

by administrator

Uskrsnuće nije dokaz naše vjere, ono je njen temeljni sadržaj. Uskrsna vjera je čisto pouzdanje u Božje mogućnosti, da one sežu s onu stranu postojeće stvarnosti. Danas nas evanđeoski odlomak vodi k praznom grobu. On, kao povijesna činjenica, može poslužiti vjeri kao znak i usmjerenje, a odluka za ili protiv uskrsne vjere nije odlučivanje o […]

Uskrsnu iz groba Gospodin! Aleluja!

by administrator

“Uskrsnu iz groba Gospodin, koji za nas bi raspet na križu” Aleluja! Radosno odzvanja uskrsni navještaj: Krist uskrsnu, doista uskrsnu! Onaj koji je “raspet za nas: pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan”, Isus, Božji Sin rođen od Djevice Marije, “uskrsnuo je treći dan, po Svetom pismu” (Vjerovanje).Taj je navještaj temelj nade ljudskog roda. Ako Krist […]

Svečana tišina Križa – Veliki Petak

by administrator

Kršćanska je duša u korizmi uvijek osjećala potrebu za šutnjom. Ta šutnja svoj vrhunac doseže u Velikom tjednu, osobito na Veliki petak – spomendan muke i smrti Isusove. Pred nekim tko izriče istinu o sebi pozorna šutnja jedini je ispravni stav. Nije stoga čudno što pred Božjom samoobjavom, koja dosiže svoj vrhunac u muci i […]

Vazmeno trodnevlje – stožer cijele liturgijske godine

by administrator

Veliki tjedan, koji je za nas kršćane najvažniji tjedan u godini pruža nam priliku uroniti u središnje događaje otkupljenja, ponovno proživjeti uskrsno otajstvo, tu veliku tajnu vjere. Počevši od sutra, s Misom večere Gospodnje, svečani liturgijski obredi će nam pomoći dublje razmatrati muku, smrt i uskrsnuće Gospodinovo u danima Svetog vazmenog trodnevlja, stožera čitave liturgijske […]

Blagoslovljen Kralj, Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!

by administrator

Rekavši to, nastavi put uzlazeći u Jeruzalem. Kad se približi Betfagi i Betaniji, uz goru koja se zove Maslinska, posla dvojicu učenika govoreći: “Hajdete u selo pred vama. Čim uđete u nj, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i dovedite. Upita li vas tko: ‘Zašto driješite?’, ovako recite: ‘Gospodinu treba.’” […]

Korizmena sv. misa naših “Vatrenih” uoči današnje utakmice

by administrator

Sveta misa je najveća dragocjenost koju kršćani katolici imaju. Ona je najveće slavlje, najveće zadovoljenje koje čovjek može Bogu dati. Zato što postoji sveta misa, vjerujemo da je budućnost svijeta Božjom rukom vođena.  Nalazimo se u Korizmi – koja je privilegirano vrijeme upravo za naš poklon Bogu. Jer, bit korizme je vrijeme nutarnje duhovne obnove, […]

Čuvajmo s ljubavlju sve što nam je Bog darovao!

by administrator

Draga braćo i sestre! Zahvaljujem Gospodinu što mogu slaviti ovu misu uz početak petrovske službe na svetkovinu svetog Josipa, zaručnika Djevice Marije i zaštitnika opće Crkve: to je podudarnost vrlo bremenita značenjem, a i imendan je moga časnog predšasnika: blizu smo mu u molitvi, ispunjenoj ljubavi i zahvalnošću Srdačno pozdravljam kardinale i biskupe, svećenike, đakone, […]

Dok još bijaše daleko… IV. korizmena, god. C

by administrator

Okupljahu se oko njega svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: “Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.” Nato im Isus kaza ovu prispodobu: I nastavi: “Čovjek neki imao dva sina. Mlađi reče ocu: ‘Oče, daj mi dio dobara koji mi pripada.’ I razdijeli im imanje. Nakon nekoliko dana mlađi […]