O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako novaca i nemate, dođite.

Bez novaca i bez naplate kupite vina i mlijeka!

Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte, i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela.

Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte, i duša će vam živjeti.

Iz 55, 1 – 3

Želim ti ove večeri pred svima reći koliko Te ljubim. Zato Isuse, dobro slušaj što moje srce govori o Tebi i u Tebi. Mali moj Isuse, mali zato što si skriven u ovom malom Kruhu, a Ti si tako velik i snažan. Tako sakriven i nevidljiv daješ mi svoju ljubav. Upravo u toj Tvojoj sakrivenosti je sva ljepota ljubavi Tvoje. Želim tu ljubav posvjedočiti u ovoj crkvi pred svojom braćom i sestrama. Tebi ja, moj Isuse, ne moram priznati, jer Ti je dobro poznaješ, ljubav je proizišla iz Tvoga srca. Kad Te Tvoj dobri pastir pozdravi s pjesmom i riječima i donese na oltar, poteku mi suze radosnice. Već tada mi govoriš – volim te, a ja ti uzvraćam svojim suzama ljubavi. Zažmirim na čas da sakrijem te suze, a onda Te osjećam u svome, već smirenom srcu. Moje se umorno i nemirno srce u trenutku umirilo, osjećam se kao dijete kojem majka pjeva uspavanku.

Da, Isuse, ta majka si sada Ti. Ti me sada jačaš svojom snagom da mogu izdržati naporne dane u svome životu. Ti mi daješ obilje milosti, koje prepoznajem i želim Ti sada u ovom Tvom domu zahvaliti na nesebičnoj ljubavi. Gledam Te na ovom Tvom oltaru, gdje si ispružio svoju desnu ruku. Sada, moj Isuse, saginjem svoju glavu i Ti me blagoslovi. Blagoslovi me tako snažno da svi oko mene, na radnom mjestu, ulici i svuda kuda budem hodila osjete tvoj blagoslov. Tvoj blagoslov Isuse osjećam zajedno sa svojim prijateljima i tada sam Isuse najsretnija.

Hvala Ti što si me naučio ljubiti i dijeliti Tvoju ljubav bližnjima i tako prepoznati Tebe u njima. Uči me neprestano ljubiti sve više,  moj Isuse, jer želim biti barem najmanja kap u moru Tvoje ljubavi. Tvojom ljubavi koju mi pružaš, a ja ju radosna srca primam, želim pomoći svojoj obitelji, želim pomoći svojim roditeljima, svojoj braći, prijateljima, siromašnima i posebno onima koji Te još ne poznaju. Da sve to mogu, Ti mi daj moj predragi Isuse, snagu Duha Svetoga, snagu ljubavi i dobrote Svoje, milost poniznosti srca i sve što mi je potrebno. Posebno te molim da ovoga časa blagosloviš i dotakneš svaku stanicu moga tijela. O moj Isuse, tolike si dotaknuo i izliječio ih, jer su imali vjeru; dotakni i mene ako je volja Tvoja i izliječi svaku ranu moga tijela i duše, a tome su možda uzrok moji grijesi. Iscijeli svaku bol iz prošlosti da mogu radosno, uz svoju obitelj dalje živjeti.

O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako novaca i nemate, dođite. Bez novaca i bez naplate kupite vina i mlijeka! Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte, i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte, i duša će vam živjeti. (Iz 55, 1 – 3)

Volim Te, moj Isuse i Bože moj u svemu što me okružuje i daj nam svima milost da ti neprestano zahvaljujemo na tvojim djelima. I na kraju, ako želite imati prijatelja, volite Isusa i slijedite njegovu ljubav…

Ana