Postovi za datum: 13. veljače 2013

1 Item

Vjera u ljubav rađa ljubav

by administrator

Poruka pape Benedikta XVI. za korizmu 2013 Draga braćo i sestre, proslava korizme, u kontekstu Godine vjere, pruža nam dragocjenu prigodu za razmišljanje o odnosu između vjere i ljubavi, odnosno između vjere u Boga Isusa Krista i ljubavi, koja je plod djelovanja Duha Svetoga i koja nas vodi na jedan put bespridržajnog posvećivanja Bogu i […]