Postovi za datum: 7. veljače 2013

3 Items

Moj mali Isuse na oltaru

by administrator

O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako novaca i nemate, dođite. Bez novaca i bez naplate kupite vina i mlijeka! Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte, i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Priklonite uho i k […]

Lurdska Gospa me pozvala

by administrator

Gospa me pozvala. Bilo je to neočekivano hodočašće, nisam ga imala u planu, ali netko drugi je imao plan sa mnom. To je bilo prekrasno, ne može se riječima opisati, moje su riječi preslabe, premale za ljepotu koja me u Lurdu obasjala, za ljubav koja ti se tamo daje, za tu toplinu… Kada sam saznala […]

Litanije sv. Antuna

by administrator

Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Gospodine, smiluj se! Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas! Oče nebeski, Bože, smiluj nam se! Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se! Duše Sveti, Bože, smiluj nam se! Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se! Sveta Marijo, moli za nas! Sveta Bogorodice, moli za nas! Sveta Djevo Djevica, moli […]