Ima jedna priča o sv. Franji i vuku. Veli priča da je vuk obilazio sela i da je napadao blago i ljude, te su jednoga dana seljaci odlučili ubiti vuka. No sv. Franjo se tome usprotivio i dogovorio se sa seljacima da to ne rade. On je sklopio savez s “bratom” vukom, tako da je vuk dobivao nešto mesa od seljaka, a zauzvrat nije napadao blago i ljude. Priča gotovo da bi se mogla ugurati u ekološke okvire. No priča govorio o naravi vuka. Vuk ima narav, koju se ne može na silu mijenjati. Vuka se može ubiti, no sv. Franjo je mudar. On zna da narav nije lako promijeniti, ali je svjestan da se stvari mogu tako urediti da “šteta” bude što manja.

U svakom slučaju ako i nije mogao mijenjati narav brata vuka, sv. Franjo se odlučio da na ovaj način “posreduje” u mijenjanju naravi braće – seljaka.

No konačnu i savršenu narav čovjek može dobiti ne svojom dobrom voljom, nego samo kao dar Duha, no od čovjeka se traži spremnost da taj dar prihvati.