Duh nove evangelizacije osobito je hitni zahtjev za Crkvu i bio je jasno izražen u dokumentima II. Vatikanskog koncila.

Četiri konstitucije su sadržaj evangelizacije, a dekreti i deklaracije su u službi evangelizacije. Promatrajući tako koncilske dokumente doći ćemo do uvjerenja da je duh nove evangelizacije temeljni sadržaj koncila. Koncil je dao jasnu viziju suvremenog svijeta i potrebu neodgodive evangelizacije u njemu. On je ukazao na djelatnike evangelizacije: biskupi, svećenici, laici, te od njih zahtijevao da budu evangelizirani kako bi mogli evangelizirati svijet.

Obraćenje i vjera, priznanje grešnosti, susret s Isusom Kristom u svetosti na koju smo svi izričito pozvani, to je zapravo nova evangelizacija, naglasio je prof. Ivančić, te pojasnio kako je princip nove evangelizacije Crkva, a izvor nove evangelizacije Presveto Trojstvo, čovjekoljubivost Božja.

Iz toga razlučujemo da će pokoncilski pape imati samo jedan izvor, a to je razumjeti duh koncila i provesti ga u život Crkve. Zato je papa Ivan Pavao II. vidio obnovu Crkve samo u novoj evangelizaciji, a Benedikt XVI. rekao da je to najvažnija zadaća Crkve te upozorava kako vizija i zahtjevi toga koncila još uvijek čekaju na ostvarenje…

Sa teološkog simpozija o 50. obljetnici II. Vatikanskog koncila