U svim religijama simbolične radnje s vodom izražavaju ljudsku čežnju za čistoćom duše i tijela, čežnju za oslobođenjem od svega što čovjeka onečišćuje, čežnju za novim životom, novim početkom u kojemu sve ono staro, istrošeno, ostavljamo iza sebe.

Kad je Ivan krstio na rijeci Jordanu, mnoštvo je hrlilo k njemu. On ih je krstio vodom i pozivao na obraćenje. Mnogi su bili spremni promijeniti svoj život. Pitalo ga mnoštvo: “Što nam je dakle činit?” On im odgovaraše: “Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.” Ivan poziva na solidarnost i dijeljenje vlastitih dobara s drugima. A carinike opominje na poštenje i odricanje od izrabljivanja svojih bližnjih: “Ne utjerujte više nego što vam je određeno.”Vojnike poziva na odricanje od nasilja: “Nikome ne činite nasilje, nikoga krivo ne prijavljujte…” (Lk 3,10-18)

Ivanovo krštenje vodom predstavlja nužno moralno čišćenje na putu do Boga. Često takvo čišćenje preskačemo jer nam se čini da je to puko moraliziranje, a vjera, evanđelje, nešto je više od morala. Istina, i sam Ivan osjeća da moralno čišćenje nije dovoljno i da njegovo propovijedanje i krštenje vodom ne dohvaća dubine čovjeka. Spoznaje da nije konačni Božji poslanik i da postoji jači od njega. Upućuje na njega: “Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.” Kako shvatiti krštenje Duhom Svetim?

U tome nam mogu pomoći tekstovi proroka Jeremije i Ezekijela (usp. Jer 31,31ss.; Ez 36, 24ss.). Tako prorok Ezekijel govori o tome da će Bog ljudima dati novo srce i nov duh udahnut će u njih! Izvadit će iz tijela našega srce kameno i stvorit će srce od mesa. Srce kameno nije osjetljivo, otvoreno. Ono ne čuje poziv na obraćenje. Ne može ‘čuti’ duboke čežnje vlastite duše. Čini se da je uzaludno opominjati ljude kamena srca i pozivati na praštanje, milosrđe, dijeljenje. Takvu promjenu srca ne može čovjek postići bez pomoći Božjega duha.

Isus upravo to želi. Ljude ‘iznovice stvoriti’ kao braću i sestre, kao sinove i kćeri Oca nebeskoga, kao one koji žive u snazi Duha Svetoga. Isus želi da svi ljudi u svom srcu budu kršteni Duhom blagosti, mira, nenasilja! To je cilj utjelovljenja Božjega koje ćemo uskoro proslaviti: naše pobožanstvenjenje ili obogotvorenje. “Silazak (katabasis) božanske osobe Krista čini ljudska bića sposobnim za uzdizanje (anabasis) u Duhu Svetome.” (V. Losky)

Tek su rijetki među nama koji su se obratili i krstili kao odrasli. Većina katolika krštena je kao mala djeca. Nedostaje im iskustvo krštenja kao osobne preobrazbe. Ta pobožanstvenjena preobrazba u Kristu događa se preko sakramenata, osobito krštenja i euharistije; ona uključuje oproštenje grijeha, prebivanje Duha Svetoga, postajanje Božjim ljubljenim sinovima i kćerima, zajedništvo u životu Trojstva. Ona poziva na nasljedovanje Isusa i uskrsnuli život.  A. D.