Postovi za datum: 8. listopada 2012

2 Items

Srce Isusa Sina Oca Vječnoga

by administrator

On, vječna Ljubav, koja je sve obuhvatila; Riječ, koja se u vremenu utjelovila, Božanska je osoba, Sin je Božji, iste biti s Ocem, kao i s Duhom Svetim, tj. jedna je božanska narav u tri Osobe, i svaka Osoba je pravi Bog. Otac izriče sebe kroz Sina, koji je otisak biti Njegove. Ili kako Pavao […]

Vjerujem u Božje milosrđe

by administrator

Bog Otac daje svijetu još vremena. U ovim posljednjim vremenima, koja su označena Isusovim dolaskom, Bog daje razdoblje najvećega svog milosrđa. Božje milosrđe danas je kao nikada do sada, najjače na djelu. Čeka još posljednjeg čovjeka koji ne zna da je njegovo podrijetlo u Bogu Ocu i Božanskoj Majci. Onoga koji misli i živi samo […]